“Als God renoveert, dan komt het goed”

10 oktober 2019

De twee startbijeenkomsten in voorbereiding op de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ werden druk bezocht. In Hoeven werden op 26 september honderd belangstellenden verwelkomd en een week later, op 3 oktober, bood de locatie in Utrecht ruimte aan ongeveer zeventig mensen.

Tijdens de startbijeenkomsten waren er inleidingen van mgr. Liesen, bisschop van Breda, Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, Mirjam Spruit van het Centrum van Parochiespiritualiteit en vicaris Arjen Bultsma van het Bisdom Groningen-Leeuwarden. De aanwezigen werden door hen bijgepraat over de inhoud van de conferentie, de noodzaak van een cultuuromslag en hoe deze stap voor stap te bewerken is. Naast de nodige input was er ook ruimte voor kennismaking, uitwisseling en gebed.

Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, gaf op beide bijeenkomsten een inleiding over hoe de Alphacursus een vliegwiel kan zijn bij parochievernieuwing. In Nederland groeit de belangstelling voor de Alphacursus. Drop: “Wil de kerk toekomst hebben, dan zal ze zich moeten baseren op haar identiteit en vorm moeten geven aan haar missionaire opdracht.”

“Als God renoveert, dan komt het goed”
Bisschop Liesen getuigde uit eigen ervaring over de vruchten van de Alphacursus. Toen hij in 2012 bisschop van Breda werd, realiseerde hij zich dat er iets moet gebeuren: “Het is geen vijf voor twaalf maar vijf óver twaalf. Mallon biedt een aanpak. De titel van de Nederlandse vertaling is treffend, want de nadruk ligt op God zelf die renoveert. Als God renoveert, dan komt het goed.”

Bisschop Liesen: “Zelf mocht ik in een Bredase parochie twee avonden van de Alphacursus verzorgen. In tien avonden gebeurt er iets. Je ziet de vruchten van deze cursus. Verschillende deelnemers schrijven zich in voor de geloofscursus. Enkelen beginnen de weg van het catechumenaat, op weg naar het Doopsel.”

Mirjam Spruit van het Centrum van Parochiespiritualiteit begon haar presentatie met de doelstelling van de conferentie: “De conferentie is bedoeld om u te inspireren en te ondersteunen bij het vormgeven van een missionaire parochie of geloofsgemeenschap. Een ieder die hiervoor open staat, is van harte welkom om de conferentie.” Hierna gaf ze een overzicht van het programma. Spruit volgt de ontwikkelingen op het gebied van parochieontwikkeling al een aantal jaar. Ze zag dat God werkt via de Wereldjongerendagen, via nieuwe bewegingen en sommige kloosterordes maar dat parochies zich niet vernieuwden.

Het was bisschop Lode Aerts van Brugge die haar attendeerde op het werk van de Canadese priester James Mallon. “Ik werd getroffen door zijn heldere analyse,” zegt Spruit. “Maar hij laat ook zien hoe het anders kan.” Ze vroeg zich wel af of Mallons aanpak ook in Nederland zou werken. “Ik werd overtuigd toen ik Mallon in London hoorde spreken. Daar werd ik geraakt door de getuigenis van Engelse priesters die met zijn boek aan de slag waren gegaan en hun parochies hadden gemaakt tot gemeenschappen waar mensen Jezus Christus ontmoeten.”

Internationale aandacht
Vlak na de startbijeenkomsten bezocht het Nederlandse team dat de conferentie voorbereidt de ‘Divine renovation conference’ in het Duitse Fulda. Op 7 en 8 oktober namen zij met tien personen deel aan het programma. Tijdens deze conferentie was er ook een ontmoeting met fr. James Mallon.

Enkele weken voor de conferentie, op 2 maart 2020, is er in Antwerpen een interdiocesane studiedag over de inzichten van fr. James Mallon en de Luikse kerkjurist Alphonse Borras. Van Borras verscheen in 2018 het boek ‘’Te weinig priesters: en wat nu”. In dit boek denkt hij na over oplossingen voor parochies nu er een priestertekort lijkt.

 

 

 

 

Andere berichten