Themanummer Communio over synodaliteit

7 oktober 2022

Internationaal katholiek tijdschrift Communio brengt een themanummer uit over synodaliteit. Het is het tweede nummer van de 47ste jaargang.

“Het synodaal proces biedt geweldig veel kansen voor de Kerk,” vertelt Ben Hartmann van het bisdom Breda en redacteur van Communio. “Synodaliteit is een basisgedachte voor de Kerk. Het synodale proces is belangrijk om de missie van de Kerk te begrijpen. We stellen ons in de positie van Christus om te zien hoe Hij naar de wereld kijkt. Dan komt de vraag hoe wij aan deze zending handen en voeten geven.”

“Deze aflevering van Communio bevat een voorwoord van paus Franciscus. De paus hoopt dat we in de synodale gemeenschap van de Kerk meer en meer ontvankelijk worden voor het werken van de drievuldig-ene God. De paus wil dat de Kerk scherp luistert en aandachtig is voor de tekenen van de tijd, wel wetend dat deze niet verward moeten worden met de tijdgeest.”

Diverse auteurs belichten verschillende aspecten van het begrip synodaliteit. Hulpbisschop Everard de Jong van Roermond gaat in op de invloed van de ignatiaanse spiritualiteit op het synodaal proces. De Limburgse priester Eugène Dassen belicht in op de betekenis van synodaliteit in leven en zending van de Kerk. Kardinaal Walter Kasper behandelt de synodes die na het Tweede Vaticaans Concilie georganiseerd werden en de canonist Ton Meijers vraagt zich af hoe synodaal de katholieke Kerk feitelijk is. De synodale ervaringen van zusterkerken komen ook aan bod. Hierover schrijft de Duitse theoloog Johannes Oeldemann. Hij is directeur van het Johann-Adam-Möhler-Instituut voor oecumene in Paderborn.

 

Andere berichten