Speciale uitgave Bisdom Nieuwsbrief over de synode

15 oktober 2021

Het bisdom Breda publiceert een extra uitgave van de Bisdom Nieuwsbrief rondom de voorbereidingen van de bisschoppensynode in 2023. De 16-pagina tellende uitgave belicht verschillende aspecten van de ‘synodale Kerk’, waartoe paus Franciscus gelovigen wereldwijd uitnodigt en ook een visie van bisschop Liesen voor het bisdom Breda in de komende jaren.

In de nieuwsbrief komen een aantal mensen aan het woord. Vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ gaat onder meer in op de vraag wat de paus eigenlijk vraagt. Marita Fennema en Jaap Klok, de contactpersonen voor de consultatie in het bisdom stellen zich voor en de theologen Jos Moons SJ, Mariëlla Bossers en Sjoerd Mulder leggen in begrijpelijke taal enkele kernbegrippen van de synode uit. Ook het tijdspad van het synodale proces wordt toegelicht en het aloude gebed ‘Adsumus, Sancte Spiritus’ is in de extra editie van de nieuwsbrief opgenomen.

In de digitale versie van de nieuwsbrief zijn verschillende delen aanklikbaar. Zo kan online verder worden gekeken of gelezen.

Andere berichten