Jaap Klok: “We spreken over dat wat ons raakt en verbindt”

28 april 2022

Het synodale proces krijgt langzaam vorm in het Bredase bisdom. Verschillende parochies organiseren vormen van synodaal beraad waarin de gelovigen in een sfeer van gebed en onderscheiding zich uitspreken over wat hen raakt en bezighoudt.

Jaap Klok en Marita Fennema-Robben zijn vanuit het bisdom gevraagd om dit proces te coördineren. Marita woont in Baarle-Nassau en Jaap Klok is afkomstig uit Hulst. Jaap is tamelijk goed bekend in het bisdom. Hij is vrijwilliger in de geloofsgemeenschap te Hulst, secretaris van de Caritas Oost-Zeeuws-Vlaanderen en secretaris van de Nederlandse afdeling van Pro Petri Sede. Tevens maakt hij deel uit van de lekenraad van het bisdom Breda. Hij is getrouwd en vader van vier zonen. Trots vertelt hij dat een van zijn zonen benoemd is tot hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

Jaap Klok: “Bisschop Liesen vroeg mij om samen met Marita het synodaal proces te begeleiden. Marita heeft een pastorale achtergrond, ik meer een zakelijke en organisatorische. We hebben vervolgens met pater Lindeijer gesproken en zijn toen aan de slag gegaan. Het is onze taak de verslagen van het de geloofsgesprekken in het bisdom samen te vatten en deze door te sturen naar de Nederlandse bisschoppenconferentie.” De verslagen komen uit de verschillende regio’s van het bisdom, vult Klok aan. “Daarnaast ontvangen wij ook verslagen van diverse andere gremia uit het bisdom zoals bijvoorbeeld de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.”

“Door de beperkingen van de coronapandemie ontstond er een pauze in het proces. De regio’s en andere groepen konden tot eind maart 2022 verslagen aanleveren. Op 19 april, de dinsdag na Pasen, vond een presynodale bijeenkomst plaats in Oudenbosch. Nu zijn de gesprekken met de vier vicarissen aan de beurt. Zij bezoeken de regio’s en spreken daar met de lokale contactpersonen voor de synodale weg. Zo krijgen ze een indruk van dat wat er aan de basis leeft. Het definitieve verslag leveren we op 23 mei 2022 in bij de bisschop. Hij toetst samen met ons de resultaten en levert het diocesane verslag in bij de Nederlandse bisschoppenconferentie.”

“De response is gunstig,” merkt Jaap. “Veel mensen vinden dit een goed moment om van je te laten horen en zich over de toekomst van de Kerk uit te spreken. De meeste verslagen zijn geen klaagzang maar gaan over de vraag hoe je in de toekomst Kerk zult zijn en de verhouding van de Kerk tot de veranderende wereld. Ik ervaar het zelf in mijn eigen Parochiële Caritasinstelling. We spreken over dat wat ons raakt en verbindt. Mensen zeggen na het gesprek dat we dit meer hadden moeten doen.”

 

Jaap Klok: “We spreken over dat wat ons raakt en verbindt”

Andere berichten