Bisdom Breda publiceert diocesaan rapport synodale weg

3 juni 2022

In voorbereiding op de bisschoppensynode over synodaliteit die in 2023 in Rome plaatsvindt, heeft het bisdom Breda in de periode van oktober 2021 tot en met april 2022 met ruim 700 mensen geloofsgesprekken gehouden. Een synthese van deze diocesane raadpleging is nu als rapport beschikbaar met de titel “De synodale weg is een weg waarop we luisteren”. In het rapport wordt een synthese van de kernpunten uit alle reacties thematisch gepresenteerd en voorzien van een onderscheiding door bisschop Liesen.

Het geloofsgesprek
In het kader van het synodale proces werd in het bisdom Breda gekozen voor een raadpleging in de vorm van geloofsgesprekken. Er werd een tweetal coördinatoren gevraagd om het proces in gang te zetten, te volgen en te rapporteren. In oktober 2021 t/m april 2022 zijn in negen voor dat doel gevormde regio’s van het bisdom van Breda geloofsgesprekken gehouden.

Het bleek een effectieve methode, zo bleek al tijdens de presynodale bijeenkomst die op 19 april 2022 in Oudenbosch werd gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werd een eerste samenvatting van de verslagen van de geloofsgesprekken gepresenteerd ter rapportering, toetsing, verdieping en als aanzet tot een eerste onderscheiding. In de daaropvolgende tien dagen zijn bovendien met hetzelfde doel regiobijeenkomsten gehouden.

Opbouw van het document
Hoewel het synodale pad meer gaat over de gezamenlijke ervaring, dan over het rapport dat eruit resulteert, is toch een zekere ordening nodig. Door grote hoeveelheid aan reacties en de beperkte ruimte van het rapport, dat door Rome een voorgeschreven omvang van 10 pagina’s heeft, kan niet alles in het rapport een plaats krijgen. In de gekozen opbouw komt het algemene thema aan bod, vervolgens de themata die door de Nederlandse bisschoppen zijn aangereikt vanuit de Romeinse voorstellen.

Resultaat van samenwerking
Het rapport is het resultaat van een samenwerking. De thematische synthese begint soms met citaten uit de gesprekken en is geschreven door Marita Fennema en Jaap Klok. Zij coördineerden respectievelijk het vicariaat Breda en Middelburg. Ook vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ leverde een bijdrage als procesbegeleider namens het bisdom.

Het synodale proces stopt niet
Het luisteren en samenvatten van wat gehoord is, is een onderdeel van het synodaal proces en kent een veelstemmige dynamiek. Een ander en noodzakelijk onderdeel van hetzelfde synodale proces is de onderscheiding, die zijn eigen dynamiek heeft en wordt gegeven door de bisschop, mgr. Jan Liesen. Belangrijk is dat het synodale proces wat begonnen is, niet stopt maar vruchtbaar wordt.

Andere berichten