Rooms-Katholieke Kerk viert Jubeljaar in 2025: ‘Pelgrims van hoop’

12 juli 2022

Paus Franciscus heeft 2025 afgekondigd als Jubeljaar. Het gekozen motto voor dit jaar is ‘Pelgrims van hoop’. In de geest van het Bijbelboek Leviticus is het een tijd van bekering, van rust, een tijd om een meer intieme relatie met God, met jezelf en met de schepping aan te gaan.

Aartsbisschop Salvatore Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie is verantwoordelijk voor de organisatie van het jubeljaar (ook Heilig Jaar genoemd). Bij de presentatie van het motto legde hij uit dat ‘Pelgrims van hoop’ probeert de hele jubileumreis samen te vatten. De woorden ‘pelgrims’ en ‘hoop’ zijn bovendien belangrijke thema’s die het pontificaat van paus Franciscus kenmerken.

Jubeljaar
Gewoonlijk vinden jubeljaren om de 25 jaar plaats. Het meest recente gewone jubeljaar vond plaats in het jaar 2000, toen de wereld en de rooms-katholieke Kerk zich voorbereidden om het nieuwe millennium in te gaan. In 2016 was er een buitengewoon jubeljaar, het Heilig Jaar van Barmhartigheid, uitgeroepen door paus Franciscus. Het jubeljaar Pelgrims van hoop vindt plaats volgens de norm om dit om de 25 jaar te vieren.

Het jubeljaar is een bijzonder jaar van genade, waarin de Kerk de gelovigen de mogelijkheid biedt om een bijzondere aflaat te verkrijgen. Traditioneel begint het jaar net voor Kerstmis en eindigt het op Epifanie (Openbaring van de Heer/Driekoningen op 6 januari) van het daaropvolgende jaar. Het jubeljaar Pelgrims van hoop begint dus in december 2024 tot en eindigt in januari 2026. De paus luidt het Heilig Jaar in met het ritueel van de opening van de Heilige Deur in de Sint-Pietersbasiliek. Daarna worden de Heilige Deuren van de andere pauselijke basilieken – Sint-Jan Lateranen, Sint-Paulus buiten de Muren en Sint-Maria Major – geopend en dit blijft zo tot het einde van het jubeljaar.

Paus Franciscus noemt “het Jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.” Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond “Gods heilige en getrouwe volk deze viering heeft ervaren als een speciale gave van genade, gekenmerkt door de vergeving van zonden en in het bijzonder door de mildheid als volledige weergave van de barmhartigheid van God.”

Website en app
Na de zomer van 2022 lanceert het Vaticaan een officiële Jubeljaar-website en gerelateerde app, twee hulpmiddelen bedoeld om gelovigen wereldwijd te helpen deel te nemen aan de activiteiten en evenementen tijdens het Jubeljaar. Er komen onder meer een kalender, een handvest, nieuwsberichten en praktische informatie beschikbaar in verschillende talen. Een speciaal beeldmerk is nu al beschikbaar.

Andere berichten