2024 wordt in de Rooms-Katholieke Kerk een themajaar van het gebed

20 december 2023

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt 2024 een themajaar van het gebed. Het Vaticaan heeft dit thema voor komend jaar uitgeroepen als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Het Jaar van Gebed zal in Nederland vanaf de Veertigdagentijd z’n beslag gaan krijgen.

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld. In 2024 is dat het gebed.

Voor dit Jaar van Gebed in 2024 in voorbereiding op het jubeljaar van 2025 worden in de bisdommen initiatieven rond het thema ‘gebed’ gepland. Landelijk wordt vanuit een interdiocesane werkgroep Heilig jaar gewerkt aan enkele publicaties. Het Jaar van Gebed zal in Nederland vanaf de Veertigdagentijd starten.

Onze Vader

Op landelijk niveau wordt door de werkgroep onder meer gekeken naar het uitbrengen van enkele publicaties over bidden. Hierin zullen onder meer de beden van het Onze Vader verder worden uitgediept, in relatie tot het thema van het jaar 2025: Pelgrims van hoop. Het is de bedoeling dat vanaf het begin van de Vastentijd (14 februari 2024) diverse materialen beschikbaar zijn.

 

Foto: Ramon Mangold

Andere berichten