Zusters ontvangen taalles op het bisdomkantoor

6 juni 2019

Sinds 28 februari 2019 klinkt het vrolijke gelach van vier buitenlandse zusters door het bisdomkantoor van het Bisdom Breda. Elke ochtend ontvangen zij Nederlandse les van Karst Vaartjes of Louis Toebak. De zusters bereiden zich voor op een missie naar Suriname.

Het gaat om de zusters Melvina, Henrietta en Stellina. Zij zijn leden van de Dochters van de Goddelijke Liefde, een Nigeriaanse congregatie. Zij volgen de lessen samen met zuster Paulina. Laatstgenoemde is afkomstig uit Indonesië en is franciscanes van Charitas. “Onze congregatie is in 1969 gesticht door een spiritijn, bisschop Godfrey Mary Paul Okoye op 16 juli 1969. Ons land werd toen verscheurd door de burgeroorlog met Biafra,” vertellen de Nigeriaanse zusters.

“Wij helpen daar waar nodig is”
De semi-contemplatieve congregatie telt momenteel 900 leden. “We helpen daar waar nodig is” lichten ze liefdevol maar vastberaden toe. Op deze manier ontwikkelt de congregatie een veelzijdig apostolaat. Zo zijn er zusters actief in het sociaal werk, de wezenzorg, op scholen, bejaardenhuizen en in het pastoraal werk. De meeste leden werken in Engelstalige landen in West-Afrika maar er zijn momenteel ook vestigingen in diverse Europese landen en in Amerika.

De congregatie van zuster Paulina is voor Nederlanders wat bekender. “In 1926 zetten vijf franciscanessen van Charitas voet aan wal in Sumatra. Zij kwamen uit Roosendaal. Zij stonden aan de wieg van de huidige zelfstandige Indonesische congregatie met vestigingen in Sumatra en Papoea-Nieuw Guinea. Momenteel behoren er 260 zusters tot onze congregatie,” zegt de bescheiden Paulina. In Palembang (Sumatra) leiden de franciscanessen van Charitas een groot ziekenhuis.

Bestemming: Suriname
In Suriname gaat het viertal zusters uiteen. Zuster Paulina gaat met 2 medezusters wonen in een klooster in Paramaribo. “Vroeger leefden in dit klooster franciscanessen van Mariadal,” vertelt ze. “Van maandag tot en met donderdag werken we in een bejaardenhuis. In het weekend helpen we in de parochie.” De zusters uit Nigeria gaan zich vooral inzetten voor weeskinderen. Ook zij zullen in Paramaribo gaan wonen.

Tussen Bisdom Breda en Bisdom Paramaribo bestaan al jarenlang goede contacten. In de zomer van 2019 zullen ook een aantal diakens Suriname bezoeken in het kader van uitwisseling.

Taallessen
De Nederlandse taal is voor hen niet eenvoudig. De Nigeriaanse religieuzen hebben in Italië en Duitsland gewoond. Zij hebben al verschillende talen kunnen vergelijken. “Nederlands is moeilijker dan Italiaans,” menen ze. “Er is niet zoveel verschil tussen het leren van Duits en Nederlands. De Italiaanse grammatica is eenvoudiger.”

In de ochtenden volgen de zusters les. Daarna gaan zij naar de dagelijkse heilige mis in de H. Antoniuskathedraal. De zusters hebben hun intrek bij de franciscanessen van de heilige Elisabeth. Daar brengen zij hun taallessen in de praktijk. De zusters: “We studeren via internet en praten met medezusters. Om 17.00 uur bidden we de vespers. En dit alles in het Nederlands. We kijken ook naar kinderprogramma´s op de televisie. Zo oefenen we voortdurend de Nederlandse taal.”

(Foto’s: Bisdom Breda)

Andere berichten