Zuster Ancilla Martens lid Orde van Oranje-Nassau

28 oktober 2008

Zondag 26 oktober is zuster Ancilla Martens benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding bij gelegenheid van haar afscheid als pastoraal werkster in de Emmaüsparochie te Roosendaal. Burgemeester Marijnen van deze gemeente spelde haar na een drukbezochte eucharistieviering de onderscheiding op.

Vicaris Schoenmakers was de hoofdcelebrant in deze viering. Na de viering uitte hij zijn waardering voor het werk van zuster Ancilla. “Ze verbond haar pastoraal werk met haar leven als religieuze. Samen met enkele medezusters vormde zij de pastorie om tot een klein kloostertje. Dankzij hun inzet kon de pastorie ook het centrum van een parochie zijn.”

Burgemeester Marijnen sloot hierbij aan. Hij tekende op dat de betekenis van zr. Ancilla boven de kerkmuren uitging. “Herhaaldelijk konden mensen in crisissituaties bij haar en haar medezusters terecht en ving hen in hun huis op. Ook als bestuurslid van de woningbouwvereniging St. Joseph spande ze zich in voor de leefbaarheid van de stad.”

Na de viering volgde een receptie in buurthuis Keyenburg die o.a. door emeritus-bisschop Ernst bezocht werd.

Zr. Ancilla Martens behoort tot de franciscanessen van Etten-Leur. Zij was op diocesaan niveau lid van de Diocesane Pastorale Raad en medewerkster van de priesterraad. Zij werkte vanaf 1986 als pastoraal werkster in Roosendaal-Oost. Zij gaat nu met emeritaat.
 

Andere berichten