Zr. Mechtildis Verbeek overleden

23 juni 2009

Op 11 mei 2009 overleed te Tilburg zr. Mechtildis Verbeek. Zr. Mechtildis was op 27 september 1924 geboren te Nieukerk in Duitsland. Op 25 augustus 1955 deed ze haar eeuwige professie bij de Dochters van het Heilig Hart.

Zr. Mechtildis was in haar werkzaam leven hoofd van de keuken in verschillende kinder- en bejaardenhuizen. Van 1981 tot 1991 verzorgde zij de huishouding in het convict van het bisdom van Breda aan de Poirterstraat te Tilburg.

 

Andere berichten