Zorgen voor je naaste: diaconaal werkbezoek bisschop Liesen aan ‘Manteling Walcheren’

25 juni 2014

“Het goede, dat is iets dat je kunt delen zonder er armer van te worden. Je wordt er rijker van op een bepaalde manier, ook al weten we dat er ook dagen zijn dat dit moeilijk is.” Dit zei bisschop Liesen op vrijdag 20 juni tijdens het werkbezoek dat hij bracht aan ‘Manteling Walcheren’. De bisschop hoorde deze middag indringende verhalen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

“Als mens groei je eraan door je hand uit te steken en te kunnen helpen. De Kerk verbindt dat met wie je bent, met dat je als mens geschapen bent naar Gods beeld en gelijkenis. Paus Franciscus vraagt daar op een hele nieuwe en frisse manier aandacht voor. Maar het is iets dat we vanuit onszelf mogen doen,” gaf de bisschop aan.

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers
“Ik wil u allen bedanken dat we met u mochten spreken en naar u mochten luisteren,” gaf de bisschop aan het eind van het gesprek aan. Daarvoor hadden verschillende mensen gesproken over hun inzet als mantelzorger of hun vrijwillige inzet als zorgvrijwilliger. Directeur Janet van Roosendaal schetste het verschil tussen die twee rollen: “Mantelzorg is zorg voor iemand uit je eigen sociale kring. Je kunt niet kiezen. Zorgvrijwilligers zijn mensen die zelf hebben aangegeven dat ze iets voor een ander willen doen. Mensen die je nog niet kent en waar je wel een band mee kunt krijgen.”

“Als vrijwilliger loop je een stukje mee, en als mantelzorger zit je er middenin,” vatte ze het bondig samen. Dit werd onderstreept door de persoonlijke verhalen die verschillende deelnemers aan het gesprek vertelden. Bij Manteling kunnen zij hun verhaal kwijt, ook in het contact met lotgenoten. De Manteling biedt daarnaast cursussen aan die mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen helpen om bepaalde ziektebeelden te herkennen en hier beter mee om te gaan.

Sociale samenhang en sociale interactie
Het met elkaar verbinden van zorgvrijwilligers en hulpvragers draagt bij aan sociale samenhang en sociale interactie tussen mensen die elkaar anders niet hadden leren kennen. Op die manier ontstaan er soms ook combinaties die ongebruikelijk zijn en verrassend goed werken, vertelde Janet van Roosendaal. De zorgvrijwilligers op hun beurt worden door Manteling begeleid en kunnen hun eigen zorgen en vragen kwijt als ze geconfronteerd worden met dingen die zwaar en verdrietig zijn.

Het waren indrukwekkende verhalen die klonken. Het gesprek ging over dementie en Alzheimer, asperger en borderline, en over het ondersteunen van families met een terminale zieke. “Soms, als iemand geen familie heeft en de zorg er geen tijd voor heeft, waak ik aan het bed van iemand die stervende is, zodat die persoon niet alleen is wanneer hij of zij overlijdt,” vertelde een van de zorgvrijwilligers.

Een van hen was ook ‘netwerkcoach’. Een netwerkcoach helpt mensen mensen om weer een netwerk op te bouwen. Dit initiatief startte in 2012. “Een vrijwilliger gaat met iemand wandelen,” werd uitgelegd, “een netwerkcoach helpt mensen om bijvoorbeeld lid te worden van een wandelclub. Zo help je mensen middels een stappenplan om het eigen netwerk uit te bouwen of te versterken. Bijvoorbeeld door ergens vrijwilliger te worden.”

Uitgestoken handen
De bisschop bedankte hartelijk voor de ontvangst en het gesprek. “We vonden het geweldig dat we mochten komen,” gaf hij aan en bood Manteling als dank een schilderij aan met uitgestoken handen in verschillende kleuren. Teken van de manier waarop mantelzorgers en zorgvrijwilligers de handen uitsteken naar wie hun naaste is, of wie hun naaste wordt.

Werkbezoek en Antoniusacademie
Aan dit diaconale werkbezoek van de bisschop namen ook leden van de bisdomstaf deel en leden van het pastoraal team uit de regio, pastoor Fons van Hees en pastoraal werker Bernard van Lamoen. Het werkbezoek van de bisschop was een vervolg op de Antoniusacademie van het bisdom van Breda op vrijdagmiddag 28 maart, waar mevrouw Janet van Roosendaal, directeur van Manteling Walcheren, een van de genodigde sprekers was.

  • Voor meer informatie over ‘Manteling Walcheren’, klik hier
  • Voor het bericht over de Antoniusacademie over mantelzorg van 28 maart, klik hier

 

Andere berichten