Zorg voor kwetsbare kunst

23 april 2007

Het bisdom van Breda en de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland organiseren op 9 juni 2007 de cursusdag “Behoud door onderhoud”. De zorg voor kwetsbare kerkelijke kunst staat centraal. De dag vindt plaats in de Gertrudiskerk aan de Grote Markt in Bergen op Zoom. Hij begint om 10.00 u. en eindigt rond 14.30 u. De cursus is bestemd voor beheerders van kerkelijk kunstbezit, interieurverzorgers en kosters in kerken van het bisdom Breda. Parochies en geloofsgemeenschappen, ordes en congregaties hebben een uitnodiging ontvangen.

Elke kerk bezit kunst in de vorm van beelden, schilderingen, liturgisch vaatwerk en liturgische kleding. Veel voorwerpen zijn gemaakt van kostbare en kwetsbare materialen. Om deze in goede conditie te bewaren, is huis-, tuin-, en keukenkennis vaak onvoldoende en in het slechtste geval zelfs schadelijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd hoe antieke en kunstzinnige voorwerpen het best onderhouden kunnen worden.

H. Valk, algemeen secretaris van de Interdiocesane Kostersbond, verzorgt een inleiding over de functie van kunst in de kerk. Daarna gaat mevrouw R. Lugtigheid, conserveringsconsulente van de SKKN, in twee lezingen in op het behoud en beheer van deze objecten. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

De SKKN (www.skkn.nl ) is een landelijke organisatie, gevestigd in Utrecht, die in opdracht van kerken kerkelijke kunst inventariseert en de waarde van voorwerpen bepaalt.

Opgeven kan via dit formulier

Andere berichten