Zondag voor Diaconie over solidariteit en financiële crisis

30 april 2009

Het thema de Zondag voor Diaconie in het weekend 6-7 juni 2009 is ‘Tot welke solidariteit zijn we in staat?’ Met dit thema vraagt het bisdom van Breda uitdrukkelijk aandacht voor de gevolgen van de financiële crisis voor mensen dichtbij en veraf en wordt ieder uitgenodigd zich te bezinnen op deze vraag.

Geld en goed
In de vastenbrief van dit jaar nodigden de bisschoppen uit na te denken over onze omgang met geld en goed in het licht van het evangelie. En in BN/De Stem schreef bisschop Van den Hende naar aanleiding van deze vastenbrief een bijdrage. Recent riepen de bisschoppen De Korte en Punt namens de Katholieke Kerk de regering op ervoor te waken dat niet de allerarmsten zowel dichtbij als veraf de rekening van de wereldwijde crisis gepresenteerd krijgen.

Materiaal
Pastorale beroepskrachten, parochiële caritas instellingen en werkgroepen diaconie/Kerk in de samenleving hebben een brief ontvangen met de aankondiging van de Zondag voor Diaconie en een bestellijst voor materiaal. Het materiaal kan worden besteld tot 10 mei 2009. Het wordt in week 22 (de week van 25 mei) naar de parochies verstuurd.

De opbrengst van de collecte op de Zondag voor Diaconie is bestemd voor het diocesane diaconale werk.

De vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen. Klik hier
Het artikel van bisschop Van den Hende ‘Een boodschap voor rijk en arm’. Klik hier
Het materiaal voor de Zondag voor Diaconie kan ook worden besteld met het formulier op deze site. Klik hier
 

Andere berichten