Zondag voor Diaconie over duurzaamheid

24 april 2007

Het bisdom Breda besteedt in het weekend van 2 en 3 juni aandacht aan de Zondag voor Diaconie onder het motto ‘Duurzaam. Hoezo?’. Dit sluit aan bij de thematiek van de Zondag voor de Arbeid op 29 april ‘Driemaal duurzaam’.

De afgelopen jaren werd op de Zondag voor Diaconie aandacht besteed aan de onderwerpen ‘water als mensenrecht’ en ‘de millenniumdoelen’. Door de keuze voor duurzaamheid benadrukt de Pastorale Dienstverlening van het  bisdom het belang van een evenwicht tussen ecologische, sociale en economische waarden.

Op de website van het bisdom Breda kunnen een artikel voor het parochieblad en liturgische suggesties worden gedownload. Ook kunnen belangstellenden zich aanmelden voor dekenale bijeenkomsten rond het thema. De dekenale bijeenkomsten vinden plaats op 9 mei in het dekenaat de Baronie en op 21 mei in het dekenaat Het Markiezaat. In het dekenaat Zeeland vinden in overleg met de pastorale teams regionale bijeenkomsten plaats. Aanmelden kan via het formulier op deze site.

De opbrengst van de collectes in de vieringen is bestemd voor het diocesane diaconale werk.

Andere berichten