Zondag voor diaconie: 7 en 8 juni 2008

12 mei 2008

In het weekeinde van 7 en 8 juni vindt in het bisdom Breda de Zondag voor diaconie plaats. Deze jaarlijkse zondag accentueert de centrale plaats van de diaconie in de kerkelijke gemeenschap.

Dienst aan de naaste
Bisschop Van den Hende schrijft in zijn recent verschenen Pinksterbrief: “De dienst aan onze naaste, in kracht van de heilige Geest, is een onmisbare uiting van ons geloof en heeft alles te maken met geloofwaardigheid: ‘Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien.’ (Jacobus 2,14).”

Aandacht initiatieven gelovigen
“In dit weekeinde geven we aandacht aan degenen die in hun activiteiten uitdragen, dat wij als gelovigen het er niet bij laten zitten. Dat het anders kan,” vertelt John Mersel, als medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom verantwoordelijk voor de Zondag voor diaconie. Medewerkers van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom ondersteunen deze groepen gelovigen en begeleiden ze bij hun plannen en activiteiten.

Suggesties voor parochies
“Voor de Zondag voor diaconie bieden we in een folder verschillende mogelijkheden om het diaconale werk binnen de parochie of parochiekern voor het voetlicht te brengen. We suggereren bijvoorbeeld in de kerk een diaconale infohoek in te richten waar werkgroepen zich in woord en beeld presenteren. Deze folder is aan alle pastorale beroepskrachten, parochiële caritasinstellingen, werkgroepen Kerk in de Samenleving en aan parochiesecretariaten verzonden,” vertelt Mersel.

 

Andere berichten