Zondag met speciale aandacht voor diaconie

9 juni 2015

Op zondag 7 juni werd in parochies in het bisdom de zondag met speciale aandacht voor diaconie gehouden. Deze zondag vindt jaarlijks plaats en vraagt aandacht voor het caritaswerk van parochies en het bisdom van Breda.

De caritascollecte is in de vieringen was bestemd voor de ondersteuning van diaconale projecten van het bisdom, die worden uitgevoerd vanuit het Sint Franciscuscentrum.

De zondag met speciale aandacht voor diaconie viel dit jaar op Sacramentsdag. Pastorale beroepskrachten ontvingen voorafgaand aan deze zondag enkele suggesties voor de homilie of de overweging.

Daarin werd onder meer aangegeven: “Jezus is in ons midden aanwezig: in het gelezen en beluisterde Woord van God en sacramenteel onder het teken van brood en wijn. Hij vraagt aan ons de hongerigen te voeden, en in verbondenheid met anderen te leven. Dat is een letterlijke en een figuurlijke opdracht. Jezus heeft zijn leerlingen bij zich geroepen en ze uitgezonden. Vanuit de blijvende verbondenheid met Hem wordt een mensenleven vruchtbaar.”

 

Andere berichten