Zondag met bijzondere aandacht voor Diaconie: 2 juli 2017

21 juni 2017

“De ‘Zondag met bijzondere aandacht voor Diaconie’ komt met rasse schreden dichterbij.” Dit schrijft diaken Wim Tobé, caritasfunctionaris van het Bisdom Breda, in een brief aan caritasbestuursleden, diaconale werkgroepen en pastorale beroepskrachten. De brief gaat gepaard met suggesties voor de invulling van de zondag en tips voor de overweging, de voorbede en de collecte.

De Zondag met bijzondere aandacht voor Diaconie is een initiatief in het Bisdom Breda en wordt dit jaar gehouden in het weekend van 1 en 2 juli. Deze zondag is bedoeld om het diocesane caritaswerk te ondersteunen. De opbrengst van de collecte is daarom bestemd voor de diocesane diaconale projecten. Deze diaconale projecten ondersteunen de samenwerking van diaconale groepen in parochies. Er zijn ook projecten voor specifieke doelgroepen, rond zingeving en nieuwe kansen voor werklozen, jongeren en vluchtelingen.

De Zondag met bijzondere aandacht voor Diaconie is ook een een gelegenheid om de diaconie in de parochies op de kaart te zetten. Wim Tobé: “Gaarne wil ik bij deze gelegenheid mijn grote waardering en dankbaarheid uitspreken voor al diegenen die met betrokkenheid, inzet, samenwerking en vooral ook met geloof de diaconie behartigen! Ik wens u volgehouden goede moed toe ten dienste van de medemens in nood, welke dat in onze tijd ook moge zijn.”

 

Andere berichten