Zondag begint de Advent. Enkele suggesties in voorbereiding op Kerstmis

25 november 2022

Op zondag 27 november begint de Advent, de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Het is de liturgische periode waarin de verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus Christus centraal staat. In de parochies van het bisdom Breda worden in deze periode verschillende vieringen en activiteiten gehouden. Om invulling te geven aan deze bijzondere tijd in het kerkelijk jaar, kunnen verschillende bronnen behulpzaam zijn. Een kort overzicht.

KBS: Dagelijks Woord
De Katholieke Bijbelstichting (KBS) heeft een nieuwe editie van ‘Dagelijks Woord’ uitgebracht: een handzaam boekje met daarin de Schriftlezingen van de dag, een meditatie bij een van de verzen en een kort gebed. De nieuwe uitgave begint op de Eerste Zondag van de Advent op zondag 27 november 2022 en loopt door tot aan Aswoensdag 22 februari 2023. Lees meer over deze uitgave.

De schriftlezingen in de advent
De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) geeft toelichting op de schriftlezingen op de zondagen en de weekdagen van de Advent. Lees de liturgische catechese.

Materiaal voor kinderen en gezinnen
Verschillende organisaties hebben materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden in de Advent. Zo heeft Samuel Advies verschillende knutselwerkjes ontwikkeld voor kinderen. De non-profit organisatie stelt ze gratis ter beschikking om voor eigen gebruik te printen. Kinderen onthouden 80% van de boodschap als ze niet alleen luisteren naar een verhaal maar er ook iets van zien en er iets mee doen. De Focolarebeweging biedt een Adventskalender aan voor het hele gezin. Ook daarmee wordt knutselplezier beloofd: “Het hele gezin kan er aan werken, zowel aan het bouwen van de huisjes als het opbouwen van onderlinge liefde en verdraagzaamheid. Een stapje verder dus naar een wereld met meer vrede.” Rkkids.nl biedt ook een overzicht aan voor Advent: van een doe-boek, tot diaconale projecten en te downloaden knutselmateriaal.

Lesmateriaal Kerst en Advent
In het kader van de Week van het katholiek Onderwijs 2022 biedt de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) in samenwerking met de Vastenactie ook dit jaar weer mooi les- en inspiratiemateriaal aan voor de advents- en kerstperiode. Het inspirerende lesmateriaal voor de adventstijd is speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs. Het thema van dit jaar is KLEIN en groot.

Katholieke uitleg
Het is niet meer vanzelfsprekend dat kerkgangers de betekenis kennen van wat er in de kerk gebeurt of te zien is. Een duidelijke uitleg in het liturgieboekje kan dan behulpzaam zijn. Parochies die een toegankelijke uitleg willen bieden over Advent, Kerstmis, of een ander katholiek onderwerp, kunnen terecht op RKdocumenten.nl of de Katholieke encyclopedie van KRO-NCRV raadplegen.

‘Aankondiging van de Heer’ door Fra Angelico – Bron: Wikimedia

Andere berichten