Zomerprogramma door jongeren voor ouderen in Roosendaal

11 juli 2012

De Diaconale Stad Roosendaal, het seniorenpastoraat van de Emmausparochie, en het jongerenpastoraat van het bisdom van Breda hebben de handen ineen geslagen om een programma voor ouderen te organiseren in de voor hen meestal eenzame zomer. Dit in het kader van de kennismaking van jongeren met diaconie en de sociale leer van de Kerk.

Op woensdag 4 juli kwamen 20 bejaarde mensen, en 4 jonge mensen bijeen in de kerk de Goede Herder in Roosendaal voor een ontmoetingsmiddag tussen jong en oud. Deze middag had als thema ‘Vertrouwen op God, jongerenbedevaarten’.

Na het inschenken van koffie en thee, en het uitdelen van de door Marieke zelfgemaakte muffins en cake, kon de middag beginnen. Jan Damen, projectcoördinator seniorenpastoraat Noord-Oost Roosendaal, heette iedereen welkom en verzorgde de bezinning over ‘Kerk’. Daarin kwam naar voren dat het niet uitmaakt of je jong of oud bent, ‘of je fris en fruitig bent, bejaard of zelfs antiek’, je bent iedere week opnieuw ‘hooggeëerd publiek’.

Hierna gaf Nancy van der Zande, projectmedewerker jongerenpastoraat bisdom van Breda, aan dat het in de huidige maatschappij niet vanzelfsprekend is om te vertrouwen op God, maar dat er toch jongeren zijn die dit nog wel doen. Zo ook de eerste spreekster Marieke (17 jaar), die vertelde over haar ervaringen in Taizé, en haar goede herinneringen aan broeder Roger (voormalige prior), die haar als klein kind al wist te boeien.

Na een korte pauze kwam haar leeftijdgenoot Martijn aan het woord, die vorig jaar heeft deelgenomen aan de Wereldjongerendagen (WJD) van Madrid. Aan de hand van foto’s vertelde hij zijn ervaringen. Het meest onder de indruk was Martijn over de opbouw van de reis naar de WJD, bij iedere tussenstop waren er meer mensen, met een hoogtepunt in Madrid. Een enthousiast verhaal, want ook na zijn verhaal kwamen er vragen en complimenten vanuit de ouderen.

“Er werd goed geluisterd door het publiek, en het verhaal werd erg goed ontvangen. Geïnteresseerd werden vele vragen gesteld, waardoor de organisatie in doel en opzet was geslaagd: het organiseren van een ontmoeting tussen jeugdige en bejaarde katholieke gelovigen,” aldus Jan Damen. Ook Nancy van der Zande deelt deze mening: “De ouderen vonden het een mooie middag, en van hen mochten er meerdere middagen georganiseerd worden”.

Op woensdag 8 augustus vindt er nog een ouderenmiddag plaats in Roosendaal. Deze keer in de Kade. Het thema zal zijn ‘Geroepen door God’. Priesterstudent Lars Koks (22 jaar) en studente theologie en levensbeschouwing Tessa Engelhard (20 jaar) zullen dan vertellen hoe zij geroepen worden door God.

 

Andere berichten