“Zo groeiden we van werkgroep naar gemeenschap”

28 september 2017

Met toespraken, gebed, muziek, een hapje en een drankje viert Roosendaal op zondag 24 september de aansluiting van de Diaconale Stad bij de Gemeenschap van Sant’Egidio. Zo’n zeventig mensen komen naar de ontmoeting en de vesperviering in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade.

Henk van der Westen van de Diaconale Stad opent met een woord van welkom. Dan blikt voormalig pastoraal werker Cas van Beek kort terug op de afgelopen acht jaar, waarin een groepje mensen van de drie parochies in Roosendaal op zoek ging naar een vorm van diaconie en dienstbaarheid die zou beginnen met gebed. Cas: “Het gebed maakte ons bewust dat er een God is die door wil dringen in deze wereld, juist op de plaatsen waar dat nodig is. God is al begonnen en Hij vraagt ons om aan te sluiten. We horen dat vanmiddag ook in het psalmgebed: de Heer is bezorgd voor iedere mens.”

Van het begin af aan was er contact met Sant’Egidio. De aansluiting daarbij is meer dan een organisatorische kwestie, benadrukt Cas: “Het beslissende punt, het keerpunt, waren de ervaringen die we opdeden met contact met senioren, de band die je met kinderen opbouwt en die maaltijd juist op de eerste kerstdag als je eigenlijk met je eigen familie om de tafel wil zitten.” De Diaconale Stad ontwikkelde zich: “Geloof betekent ook onderling aandacht voor elkaar willen hebben. Zo groeiden we van werkgroep naar gemeenschap. En we zij blij dat we er samen met u een speciaal moment van mogen en kunnen maken.”

Een spirituele realiteit in de stad
“Wat we hier vandaag vieren is een gezinsuitbreiding,” vervolgt Dirk van der Goten van Sant’Egidio Antwerpen. “Sant’Egidio is een wereldwijde familie. In een familie is niemand gelijk, maar wat de broers en zussen gemeenschappelijk hebben is de liefde van dezelfde vader en moeder. We vieren de geboorte van Sant’Egidio Roosendaal, een broer in de familie die snel heeft aangevoeld waar het bij Sant’Egidio om gaat: de liefde voor het woord van God die tastbaar wordt in het gebed, in de liefde voor de armen die concreet wordt in de vriendschap.” Nederlanders houden van afspraak is afspraak, van organisatie en structuur. Maar, variërend op een tegeltjeswijsheid, vertelt hij: “Niet: goede afspraken maken goede vrienden. Maar: goede vrienden maken goede afspraken.”

“De vriendschap moet voor structuur en organisatie komen. Die twee zijn nodig voor zover ze de vriendschap kunnen vergroten. Slechts één ding mag op die vriendschap voor gaan, dat is de droom van nieuwe vriendschappen.” Hij wenst de gemeenschap in Roosendaal veel goeds toe en dat het gebed stevig mag worden, “dat er mensen naartoe komen en het een spirituele realiteit mag zijn in deze stad voor wie al geloven en voor wie nog zoeken.” Voor dat gebed doet hij de gemeenschap in Roosendaal een grote icoon cadeau van het gelaat van Christus. Ook de andere gemeenschappen van Sant’Egidio kennen deze icoon.

‘De Heer is bezorgd voor iedere mens en barmhartig voor al wat Hij maakte’
De vesperviering daarna heeft als thema: “De Heer is bezorgd voor iedere mens en barmhartig voor al wat Hij maakte” (Psalm 145). En de lezing van het evangelie van deze zondag sluit prachtig aan bij wat wordt gevierd. Matteüs 10, 1-16a gaat over de gelijkenis die Jezus vertelt aan zijn leerlingen over de werkers van het elfde uur. De landeigenaar in deze gelijkenis betaalt de dagloners, die hij verspreid over de dag heeft geworven, aan het eind van de dag hetzelfde bedrag uit. “Dat gaat in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel. Iedereen moet toch loon naar werken krijgen?” preekt bisschop Liesen. “Maar Jezus zegt: Nee. Hij breekt ons denken open en vraagt ruimte binnen ons rechtvaardigheidsgevoel voor een absolute goedheid. Voor God die goed is en die het goede wil geven. God meet het goede niet af naar onze prestaties, maar naar zijn eigen goedheid. Hij geeft wat rechtvaardig is, maar gaat daar ook ver bovenuit.”

“Als we de eucharistie ontvangen, beleven we dat als een meedoen met Jezus. Hij geeft zichzelf als voedsel voor ons, zodat wij dat uit kunnen dragen. Maar wat heb je eigenlijk gedaan de afgelopen week? Heeft een ander meer of minder gedaan?” vraagt de bisschop. En hij geeft aan dat dit zich niet uitdrukt in een meer of minder: “Ieder van ons ontvangt de volle maat van Christus in de communie. Meer of minder, zulke gedachten bestaan bij God niet. We moeten ons dat eigen maken, omdat dat nodig is om de ander te kunnen ontmoeten.”

Vriend van elkaar en al degenen die we ontmoeten
“De lezing van deze zondag had niet beter gekozen kunnen worden,” besluit de bisschop. “We bidden samen en willen ook vriend zijn van elkaar en al degenen die we van hieruit zullen ontmoeten.” In die geest spreekt Mieke Stroop van Sant’Egidio Roosendaal de voorbede uit voor mensen die op de vlucht zijn, voor mensen die leven in stille armoede, in het bijzonder de kinderen, en voor vele anderen die gebed nodig hebben. De bisschop spreekt tot slot de zegen uit. Maar niet nadat pastoor Ronald van Bronswijk namens het pastoraal team en het parochiebestuur de gemeenschap nog een kleine icoon cadeau heeft gedaan met een verwijzing naar de Jakobus brief: “Wees uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders” (Jakobus 1, 22).

Dirk van der Goten overhandigt Cas van Beek de icoon van Sant’Egidio. Rechts op de foto Mieke Stroop en Henk van der Westen.

Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade.

Andere berichten