Zilveren jubileum van de chrismaviering: een echt diocesane viering

16 april 2014

Dit jaar viert de chrismaviering in de huidige vorm haar zilveren jubileum. In 1990 besloot bisschop Ernst de chrismaviering van een besloten viering in kleine kring om te vormen tot een echt diocesane viering, waarin alle geledingen van Gods volk aanwezig zijn.

Kanselier en vicaris-generaal mgr. Harry Lommers is in zijn functie als ceremoniarius van het bisdom al 25 jaar bij de organisatie van deze viering betrokken en heeft nooit verstek laten gaan. “De voorbereiding van de volgende chrismaviering begint eigenlijk al een jaar van te voren,” legt hij uit. “De chrismaviering is niet op een vaste plaats. Afwisselend is ze in het vicariaat Breda dan wel in het vicariaat Middelburg. Dit jaar vindt de viering plaats in de basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Vicaris Verbeek maakt op het einde van de viering bekend waar volgend jaar de chrismaviering zal zijn. De kerk in het vicariaat Breda is dus al gekozen. Bisdommedewerkster Leontine Antens vraagt de bisdomleiding tijdig waar volgend jaar de chrismaviering kan plaatsvinden.”

Een kerk voor de chrismaviering
Bij de keuze van een kerk hanteert het bisdom vier criteria. “Allereerst moet de kerk groot genoeg zijn om enkele honderden gelovigen te ontvangen. Vervolgens moeten er voldoende bijruimtes zijn om de gezegende oliën en het gewijde chrisma in de flesjes te doen. Als laatste criterium geldt dat er een gelegenheid moet zijn om na de viering de mensen te ontvangen met een kop koffie. Tevens vragen we aan Jan Schuurmans, medewerker voor kerkmuziek van het bisdom, of er in de parochie een goed koor is en of er mogelijk een projectkoor samen kan worden gesteld dat de liturgische gezangen kan verzorgen.”

Chrismaviering 2013 op 27 maart in de H. Gummaruskerk in Wagenberg. (Foto: J. Wouters)

Voorbereidingen
“In het begin van het jaar, januari of februari, nemen we met de parochie contact op om de voorbereiding van de viering in de steigers te zetten,” vervolgt Harry Lommers. “Het liturgieboekje wordt gereedgemaakt en de vrijwilligers aangewezen om de oliën aan te dragen. Meestal brengen doopouders de olie voor de geloofsleerlingen aan, ziekenbezoekers de olie voor de ziekenzalving en vormelingen het heilig Chrisma. We verzoeken parochies en verzorgingshuizen door te geven hoeveel olie en chrisma ze willen bestellen. Na de zegening van de oliën en de wijding van het chrisma verdelen vrijwilligers deze over de flesjes. Ze worden hierbij geassisteerd door medewerkers van het bisdomkantoor. Na de viering kunnen de parochies en verzorgingshuizen de door hen bestelde flesjes afhalen bij de medewerker van het vicariaat.”

Gave voor de caritas
Het bisdom overlegt in januari ook met de parochie over de bestemming van de caritasgave. “Dit element is enkele jaren geleden toegevoegd om het diaconale karakter van de Paasviering te onderstrepen,” aldus Harry Lommers.

“De afgelopen 25 jaar heeft de chrismaviering een duidelijke plaats in het kerkelijk leven van het bisdom gekregen. Vanuit het hele bisdom komen mensen naar deze viering. Soms per bus, maar ook te voet. In sommige parochies is het gebruik ontstaan om de weg naar de chrismaviering gedeeltelijk, of als het mogelijk is, geheel te voet af te leggen. Op deze manier ontstaat eigenlijk een soort bedevaart.”

Zie op donderdag 17 april het fotoverslag van de chrismaviering 2014 op deze website.

 

Andere berichten