Ziekentridua in Dongen en Breda

16 juli 2014

Op dinsdag 15 juli celebreerde bisschop Liesen de eucharistieviering bij gelegenheid van de opening van het ziekentriduüm in de Sacramentskerk te Breda. Een week eerder (op 8 juli) was hij de hoofdcelebrant bij de opening van het ziekentriduüm in Dongen.

“Het ziekentriduüm in Dongen kent een lange traditie,” vertelt pastoor Jan Voeten, pastoor in het samenwerkingsverband Dongen-Rijen. “We organiseren het voor de zesenzeventigste keer. Dagelijks komen er zo’n 100 mensen uit de hele regio. Dit zijn niet steeds dezelfden. Voor sommigen is een triduüm van drie dagen te lang en te zwaar.”

“Elke dag openen we met een eucharistieviering,” vervolgt hij. “Daarna is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting met koffie en iets erbij. Rond 12.00 uur is er ontspanning. We zoeken steeds naar een programmaonderdeel dat ouderen aanspreekt. Hierbij kun je denken aan het optreden van een koor of een vendelzwaaier. Hierna volgen de lunch en de afsluitende woord- en gebedsviering.” Pastoor Voeten heeft lof voor de vele vrijwilligers die het triduüm mogelijk maken. “Onder hen zijn veel jongeren die helpen met de voorbereiding van de lunch, het vervoer van onze gasten naar de kerk en de zaal waar de ontspannende activiteiten plaatsvinden.”

“We streven naar gevarieerde dagen. Dat komt ook tot uiting in de celebranten van de eucharistievieringen en de leiders van de gebedsvieringen. Ieder jaar kiezen we een thema. Dit jaar luidde dit: ‘Daar word ik blij van.’ We probeerden aan te sluiten bij de franciscaanse spiritualiteit.”

“Bisschop Liesen opende het triduüm op 8 juli. Hij deed dit op een prettige en aangename manier. Na de viering nam hij alle tijd om met onze gasten te spreken. Hij heeft tijdens de eucharistieviering nadrukkelijk iedereen bedankt die op een of andere wijze bij de organisatie betrokken was. Dat heeft iedereen duidelijk goed gedaan,” aldus pastoor Voeten.

 

Andere berichten