Zangdag in het Jaar van het Geloof over de koorpraktijk van Sacramentsdag

16 april 2013

Met een zangdag over de koorpraktijk van Sacramentsdag sloot de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging op 13 april aan bij het Jaar van het Geloof. De zangdag vond plaats in de Roosendaalse Moeder Godskerk en werd georganiseerd in samenwerking met Jan Schuurmans, de medewerker voor kerkmuziek van het bisdom van Breda.

Jaar van het Geloof
In haar welkomstwoord wees Myriam de Jong-Smits, de secretaris van het bestuur erop, dat paus Benedictus XVI ertoe opriep om tijdens het Jaar van het Geloof bijzondere aandacht te besteden aan Sacramentsdag (30 mei 2013). In de twee vicariaten van het bisdom van Breda wordt op die dag een keten van aanbidding gehouden.

Liedrepertoire voor Sacramentsdag
Om de ongeveer 40 aanwezigen bekend te laten worden met het rijke liedrepertoire voor Sacramentsdag had het bestuur de Vlaamse priester en kerkmusicus Ignace Thevelein uitgenodigd.

Hoogfeest
Thevelein belichtte de verschillende aspecten van Sacramentsdag. Paus Urbanus IV stelde het feest in 1264 in. Het wordt gevierd op de donderdag of de zondag na het Hoogfeest van de Drie-eenheid (de zondag na Pinksteren). Tijdens dit Hoogfeest viert de Kerk dat Jezus Christus aanwezig is en blijft onder de gedaanten van het geconsacreerde brood en de geconsacreerde wijn. De oorspronkelijke naam van het feest luidt dan ook Corpus Christi (het Lichaam van Christus).

Ook voor andere gelegenheden
De inhoud van het feest straalt ook af naar andere feesten, aldus Thevelein. Veel liederen die we op Sacramentsdag zingen, zijn ook bruikbaar bij andere gelegenheden. Thevelein stond uitvoerig stil bij Nederlandstalig en Gregoriaans repertoire en liet zien waarom een lied juist op die plaats binnen de liturgie gezongen wordt.

Workshops
In de middag verzorgden Ignace Thevelein, Marcel van Westen en Joost van der Wulp workshops rond meerstemmige zang, Gregoriaans en stemvorming. In het plenaire gedeelte presenteerden de deelnemers hun resultaten.

‘Deze zangdag spring eruit’
De deelnemers waren zeer tevreden over de opzet en de organisatie van de dag. Volgens Carlos D’ Hert, dirigent van het koor van Middelburg, steek je altijd iets op van deze dagen. “Ignace Thevelein is zeer kundig. Ik volg ook wel eens andere zangdagen, maar deze zangdag springt er echt uit.” Ook Paul Stockman, koorzanger in de cantorij van Hulst was lovend. “Thevelein legt steeds de betekenis achter de woorden uit. Meestal zing je in het koor de teksten, maar je realiseert je niet altijd wat je zingt. Thevelein maakt je bewust van de boodschap.”

 

Andere berichten