Zaligverklaring Mgr Schraven en gezellen

16 mei 2013

In de H. Antoniuskathedraal te Breda en de basiliek van de HH. Aagatha en Barbara in Oudenbosch zijn afschriften opgehangen met een verzoek om om voor het onderzoejk relevante feiten over mgr. Frans Schraven cm en zijn gezellen aan te leveren. Dit verzoek wordt gedaan vanwege het zaligverklaringsproces dat is gestart. Twee van de gezellen, pater Gerard Wouters en broeder Anton Geerts, kwamen uit Breda en Oudenbosch.

Onderzoek
Op 23 maart 2013 installeerde bisschop Wiertz van Roermond in het Missiehuis van de lazaristen in Panningen een kerkelijke rechtbank die zal onderzoeken of de Limburgse missiebisschop Frans Schraven cm en zijn gezellen zalig verklaard kunnen worden of officieel als martelaar bijgeschreven kunnen worden. Prof. dr. Tjeu van Knippenberg cm uit Nijmegen is de vice-postulator van het proces.

Werk van de kerkelijke rechtbank
De kerkelijke rechtbank werkt onder verantwoordelijkehdi van de bisschop van Roermond. Ze verzoekt iedereen die bezwarende feiten kent over bisschop Schraven en zijn gezellen deze kenbaar te maken bij de bisschop van Roermond of de vice-postulator professor Van Knippenberg cm. De rechtbank nodigt iedereen uit die in het bezit is van documenten van bisschop Schraven en zijn gezellen deze ter beschikking te stellen aan de vice-postulator. Het gaat dan onder andere om handgeschreven teksten, dagboeken of brieven.

Leven mgr. Frans Schraven
Mgr. Schraven en zijn gezellen stierven in China de marteldood. Mgr. Frans Schraven was in 1873 geboren in het Noord-Limburgse Lothum. Hij trad in 1894 in bij de lazaristen en werd op 1899 tot priester gewijd. Hij vertrok kort na zijn wijding naar China. In 1920 benoemde paus Benedictus XV hem tot apostolisch vicaris van het vicariaat Chengtingfu. Zijn neef mgr. Frans Geurts wijdde hem op 10 april 1921 tot bisschop. Mgr. Schraven wist zijn vicariaat tot bloei te brengen.

In 1931 viel het Japanse Keizerrijk China binnen. Gedurende de jaren dertig wist Japan grote delen van Oost-China te veroveren. Zo verschenen Japanse troepen op 9 oktober voor de stad Chengtingfu.en namen de stad in. Een groot aantal Chinese vrouwen en meisjes nam hun toevlucht in kloosters om te ontkomen aan de Japanse militairen. Toen de Japanners daar achter kwamen eiste het leger dat van de ongeveer 5000 Chinese vrouwen en meisjes er 200 uitgeleverd werden om als seksslavinnen te dienen. Bisschop Schraven weigerde dit met de woorden: “U kunt mij doden maar wat u nu vraagt zal ik u nooit geven!” Dezelfde avond stormden, toen mgr. Schraven en zijn medemissionarissen in de refter bijeen waren, Japanse soldaten de kamer binnen, namen mgr. Schraven en acht buitenlandse medemissionarissen gevangen. Mgr. Schraven en zijn gezellen zijn vervolgens op een gruwelijke manier verbrand.

Pater Gerard Wouters en broeder Anton Geerts
Onder hen zijn er twee afkomstig uit het bisdom van Breda. Het gaat om broeder Anton Geerts cm (1875-1937), afkomstig uit de parochie St. Agatha en Barbara te Oudenbosch, en pater Gerard Wouters cm (1909-1937), afkomstig uit Breda. Broeder Anton Geerts was de technische man van de missiepost. Voor zijn dood had hij juist de schilderingen van de kathedraal van Chengtingfu voltooid. Pater Wouters werkte als docent Latijn, Grieks en muziek op het kleinseminarie van het apostolisch vicariaat. 

Voor verdere informatie zie de website van de mgr. Schraven Stichting: www.mgrschraven.nl

 

Andere berichten