YouTube-film over de rozenkrans (Jaar van het Gebed)

27 januari 2015

Op het YouTube-kanaal is de gebedsfilm van januari geüpload. Pastoor Hans van Geel en parochianen uit het bisdom van Breda vertellen erin over het bidden van de rozenkrans. De video toont de verschillende rozenkransen van pelgrims tijdens de bisdombedevaart en enkele pelgrims vertellen over hun persoonlijke bidden van de rozenkrans. Ook spreken ze over de geheimen van de rozenkrans, over het leven van Christus.

Bij de film is een opzet voor ontmoeting en geloofsgesprek gemaakt, waar parochies en anderen gebruik van kunnen maken. Deze legt uit dat de rozenkrans is ontstaan in de kloosters, waar elke week alle 150 Psalmen werden gebeden. Voor lekenbroeders of -zusters vereenvoudigde men dit en verving men dit bidden van de Psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de middeleeuwen verving men dit in toenemende mate door het bidden van het Weesgegroet.

Geleidelijk aan verbond men het rozenkransgebed met de overweging van momenten uit het leven van Jezus: vijf blijde geheimen (die te maken hebben met de geboorte van Jezus), vijf droevige geheimen (die te maken hebben met het lijden en sterven van Jezus), en vijf glorievolle geheimen (die te maken hebben met de verrijzenis van Jezus). In 2002 heeft paus Johannes Paulus II er de vijf geheimen van het licht aan toegevoegd. Deze geheimen betreffen het openbaar leven van Jezus.

Omdat al deze twintig geheimen het hele leven van Jezus omvatten, wordt de rozenkrans ook wel als “samenvatting van heel het Evangelie” betiteld.

De film over de rozenkrans is de derde film die wordt gepubliceerd vanwege het Jaar van het Gebed. Achtereenvolgend komen de volgende films beschikbaar:

De films werden gemaakt door Ulrike Nagel. Met haar werkten het bisdom en de Priester- en Diakenopleiding al eerder samen voor www.roeping.nu.

 

Andere berichten