Woord van God en nieuwe media

27 oktober 2008

Op zondag 26 oktober werd met een eucharistieviering in de Sint-Pieter in Rome de bisschoppensynode afgesloten die daar vanaf 5 oktober plaatsvond. Bisschop Van den Hende van Breda was daarbij aanwezig namens de Nederlandse bisschoppen.

De synode had als thema ‘Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk’. Afgelopen vrijdag gaf de synode een verklaring uit, die er onder meer voor pleit dat het Woord van God nog meer zijn weg vindt in de moderne media zoals internet.

Bisschop Van den Hende reageerde hier kort op vanuit Rome. Het bisdom van Breda start op vrijdag 31 oktober een roepingencampage via www.roeping.nu (tot 31-10 verwijst de link naar de pagina’s van de opleiding Bovendonk). Op deze site komen onder meer video-interviews met priesters en diakens en de bisschop van Breda.

Bisschop Van den Hende: “De Kerk roept op om nieuwe media te gebruiken. Zo is de roepingsite bedoeld om het roepen van God onder de aandacht van mensen te brengen. Eerst was er het gesproken woord en de verkondiging, nu is er ook het beeld dat de wereld doorgaat.”

“De roepingsite van het bisdom zal veelvuldig gebruik maken van teksten uit de Schrift die een rol spelen in ons geloofsleven. Het Woord van God vinden we in de heilige Schrift, en vinden we ook in de verkondiging in de Kerk en in de levende Christus zelf. We kunnen de Heer toelaten in ons leven en het Woord van God voorleven door te mediteren en te bidden en het te beleven in de dienst aan de naaste.”

Zo zal ook de roepingsite gaan over de getuigenis in de dienst aan de naaste, “waar we bouwen aan eenheid en liefde,” aldus de bisschop van Breda.
 

Bisschop Van den Hende aan het slot van de eucharistieviering die 26 oktober de bisschoppensynode afsloot.

Andere berichten