‘WJD zijn een Heilig Jaar voor jongeren op wereldschaal’

5 oktober 2015

De Wereldjongerendagen (WJD) vinden plaats in Krakau van 25 tot en met 31 juli 2016. De WJD vallen daarmee midden in het heilig Jaar van Barmhartigheid. Ook het thema van de WJD 2016 ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ plaatst de jongerenontmoeting in het hart van het heilig Jaar van Barmhartigheid.

De Pauselijke Raad voor de Leken noemt de WJD daarom een ‘Heilig Jaar voor jongeren op wereldschaal’. De Raad gaf een persbericht uit op 28 september bij het verschijnen van de boodschap van paus Franciscus voor de WJD 2016. Het is de derde keer dat de WJD in een Heilig Jaar vallen, na 1983/1984 en 2000.

‘Oefen de werken van barmhartigheid’
In de tekst nodigt paus Franciscus jongeren uit om instrument van barmhartigheid te worden. Heel concreet stelt hij voor dat jongeren in de eerste zeven maanden van 2016 telkens twee werken van barmhartigheid te kiezen om in te oefenen: een lichamelijk werk van barmhartigheid en een geestelijk werk van barmhartigheid. Van beide zijn er zeven (zie p. 12 in het bisdommagazine over barmhartigheid).

Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid
In zijn boodschap voor de WJD 2016 nodigt de paus de jongeren uit om na te denken over de betekenis van barmhartigheid en ook het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Krakau te bezoeken. In dit heiligdom bevindt zich een afbeelding van de barmhartige Heer die door veel gelovigen vereerd wordt. In dit schilderij wacht de Heer op de jongeren. “Hij heeft vertrouwen in jullie en rekent op jullie. Hij heeft jullie zo veel te zeggen,” schrijft de paus.

“Wees niet bang in zijn ogen te kijken die vol zijn van de oneindige liefde voor jou,” zegt paus Franciscus. Hij roept de jongeren zichzelf voor zijn barmhartige blik die bereid is alle zonden te vergeven, open te stellen. Zijn blik kan elk leven veranderen en de dorst naar liefde, vrede, vreugde en echt geluk lessen.

In dit verband verwijst paus Franciscus expliciet naar de heilige paus Johannes Paulus II. Hij realiseerde zich dat onze huidige tijd het tijdvak van de barmhartigheid is. Hij heeft het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid op de kerkelijke kalender geplaatst en in 2002 het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid te Krakau ingewijd. Paus Johannes Paulus II heeft zich hierbij laten inspireren door de visoenen van de heilige zuster Faustina Kowalska. Paus Franciscus riep de jongeren op om apostelen van de barmhartigheid te worden in woord, gebed en daad.

Het bisdom Breda bezocht het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Krakau/Lagiewniki tijdens de bisdombedevaart in 2014. Daar vonden vespers en een moment van aanbidding plaats. Veel pelgrims werden geraakt door deze stemmige en moderne kerk.

Het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid. (Foto: R. Mangold) Zie ook op het YouTube-kanaal van het bisdom de film over aanbidding die in dit heiligdom werd opgenomen.

 

 

Andere berichten