WJD-ambassadeurs bisdom van Breda starten WJD-traject

4 december 2012

Op donderdagavond 29 november startten de WJD-ambassadeurs van het bisdom van Breda officieel hun WJD-traject. Ze kwamen samen op Bovendonk met rector Schnell, die de groep zal begeleiden op de reis, en jongerenwerkster Nancy van der Zande.

WJD-ambassadeurs
Het bisdom van Breda zocht vijf WJD-ambassadeurs aan. Een Bredase WJD-ambassadeur is iemand die de WJD representeert richting de parochies, en die het bisdom van Breda representeert richting de Wereldkerk en in de Kerkprovincie.

De ambassadeurs zijn:
– Tessa Engelhard (20)
– Ivo Kalverboer (18)
– Stan van Ommen (22)
– Ellen de Smit (28)
– Martijn de Waal (18)

Een opdracht voor de leerlingen
De groep opende de avond met het bidden van het Gebed om geloof, dat vanwege het Jaar van het geloof werd uitgegeven. Daarna stond rector Schnell met hen stil bij het thema van de WJD 2013: ‘Ga, en maak alle volkeren tot mijn leerlingen’ (Matteüs 28,19). “Het thema is ontleend aan het slothoofdstuk van het Matteüs evangelie. Je kunt dus zeggen dat het de laatste woorden van Jezus zijn. Hij liet zijn leerlingen achter en gaf ze een opdracht mee,” aldus de rector.

De Kerk heeft een zending. “We moeten het evangelie niet voor onszelf houden maar het met mensen te delen. Christus geeft dat als opdracht aan alle mensen die lid zijn van de kerkgemeenschap. Waar treed je dan mee naar buiten?” vroeg hij de ambassadeurs. “Christus,” zei de één, “Dat er een God is die van je houdt,” vulde een ander aan. Rector Schnell: “Ja, God is liefde, zoals we hebben gezien in de persoon van Christus.”


V.l.n.r. Stan van Ommen, Ellen de Smit, Martijn de Waal, Tessa Engelhard, Ivo Kalverboer. (Foto: R. Mangold)

‘Waar het hart vol van is’
“Waar je vol van bent, daar spreek je over. Nadat met Pinksteren de heilige Geest over de leerlingen kwam, zijn ze gaan verkondigen. Grote groepen sloten zich aan. De Kerk is vanaf die dag tot op de dag van vandaag gaan groeien. Ieder jaar groeit de Kerk nog. Hier zie je daar misschien niet zoveel van, maar in andere delen van de wereld wel,” aldus de rector. “Daarom is het goed om voor de WJD het Brabantse land te verlaten en te kijken hoe de Kerk elders ter wereld leeft. Dat gaan we doen in juni 2013. Tot dan hebben we de tijd om ons voor te bereiden.”

De voorbereidingen vallen samen met het Jaar van het Geloof. De ambassadeurs kregen een informatiemap mee, met naast de boodschap van paus Benedictus XVI voor de Wereldjongerendagen 2013, onder meer het Gebed om geloof, en een kaartje van het Jaar van het Geloof dat in de bisdommen wordt verspreid.

Rector Schnell: “De paus noemt heel concreet twee manieren waar jonge mensen kunnen getuigen: op het internet, en als ze reizen door elders ter wereld hun geloof te leven.”

Motivatie van de ambassadeurs
Nancy van der Zande lichtte het ambassadeurschap nogmaals toe voor de jongeren. Met elk van hen vond een persoonlijk gesprek plaats, en nu werd ook onderling uitgewisseld over de motivatie om als ambassadeur naar de WJD te reizen.

“De WJD gaan over samen het geloof vieren en beleven, over binding met andere jongeren. En als dit zo aan mij wordt gevraagd door het bisdom, dan zeg ik wel graag ja,” aldus een van de jongeren. “De WJD spreken me aan omdat je echt in contact kunt komen met de Wereldkerk,” gaf een ander aan. En, deels verwijzend naar de bijdrage van het bisdom in de reiskosten: “Het ambassadeurschap heeft voordelen, maar het is ook een verantwoordelijkheid. Het is een eer als je daarvoor gevraagd wordt.” Waarop een ander aangaf: “Als je dan kunt, dan moet je ook wel ja zeggen, denk ik.” En: “Het is een kans om als groep dit traject in te gaan. Je wordt gedwongen om met z’n allen op te trekken, dingen te organiseren en je samen in het geloof te verdiepen. Ik ben ook dol op reizen. Het is mooi om dat op zo’n manier te doen, ook met mensen uit andere werelddelen die met de Kerk te maken hebben.”

Ambassadeurschap
Het bisdom van Breda vraagt van de WJD-ambassadeurs dat ze zich verbinden aan de volgende doelen:
1) inhoudelijke vorming
2) persoonlijke toerusting
3) opbouw van jongerenwerk in de parochie(s)
4) voortgaande betrokkenheid op de WJD

WJD-ambassadeurs van het bisdom van Breda nemen deel aan de WJD met een financiële ondersteuning voor de reis vanuit het bisdom. De WJD-ambassadeurs leveren een eigen financiële bijdrage en een eigen bijdrage in de vorm van ‘credits’, die worden opgebouwd middels de inzet voor jongerenactiviteiten.

Credits opbouwen
De ambassadeurs zijn al begonnen met het opbouwen van credits. Ze hielpen bijvoorbeeld mee met de diocesane vormelingendag Lopend Vuurtje, en met een diaconale activiteit. Ook nemen ze deel aan maandelijkse WJD-jongerenbijeenkomsten met een eucharistieviering en geloofsgesprek. De WJD-ambassadeurs nemen begin 2013 deel aan de leiderschapstraining van Jong Katholiek (drie weekenden waarvan het laatste met alle jongeren die een taak hebben bij de WJD-organisatie).

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de WJD contact op met Nancy van der Zande, T 076 5223444, E nvdzande@bisdombreda.nl

Zie ook het bericht van 24 oktober 2012
Bisdom van Breda in gesprek met WJD-ambassadeurs, klik hier 

 

 

Andere berichten