WJD-ambassadeurs bisdom Breda nemen deel aan leiderschapstraing

22 januari 2013

In het weekend van 11 tot en met 13 januari 2013 namen WJD-ambassadeurs van het bisdom van Breda deel aan de leiderschapstraining van Jong Katholiek. De leiderschapstraining een onderdeel van hun vorming met het oog op hun inzet voor het jongerenwerk in de parochies in het bisdom.

Het eerste weekend van de leiderschapstraining vond plaats in Vogelenzang. In drie weekends gaan jongeren aan de slag met thema’s rondom dienend leiderschap, leiderschap zoals ook Jezus Christus dit tentoon spreidde tijdens zijn leven. Zo’n 50 jongeren uit het gehele land kwamen bij elkaar om samen te leren, het geloof te vieren en elkaar te leren kennen.

‘Leider, ken jezelf’
Het thema van dit eerste weekend was ‘leider, ken jezelf’. Door middel van een persoonlijkheidstest ontdekten de jongeren welk persoonlijkheidsprofiel bij hen hoort, en dat iedereen anders reageert op dingen. “Als leider is het belangrijk dat je weet dat iedereen anders is, en dat je team alleen maar kan versterken wanneer verschillende soorten mensen samenwerken,” aldus een van de trainers het weekend.

De jongeren gingen ook aan de slag met het opstellen van een visie op verschillende gebieden, zoals werk, gezin/familie, Kerk en vrije tijd. Een visie daarop is nodig om duidelijke doelen te kunnen stellen.

WJD-ambassadeurs
De WJD-ambassadeurs van het bisdom van Breda bereiden zich voor op de Wereldjongerendagen die deze zomer plaatsvinden in Brazilië. De reis naar Brazilië gaat via Suriname. Voor de jongeren die WJD-ambassadeur zijn van het bisdom van Breda is de Jong Katholiek leiderschapstraining een onderdeel van hun persoonlijke vorming. Naast persoonlijke vorming is ook inhoudelijke vorming een belangrijke peiler van het ambassadeurschap. De WJD-ambassadeurs, die actief zijn in hun parochies en betrokken zijn bij het diocesane jongerenwerk, volgen het programma om zich extra toe te rusten voor hun inzet voor het jongerenwerk. Ook in februari en april zijn er leiderschapsweekends gepland, waar ambassadeurs van het bisdom van Breda aan zullen deelnemen.

Voor meer informatie over de WJD-ambassadeurs van het bisdom van Breda:
‘WJD-ambassadeurs bisdom van Breda starten WJD-traject’

 

Andere berichten