Winnen met gevouwen handen: Week voor de eenheid van de christenen

19 januari 2012

Op zondag 15 januari vond in de St. Paulusabdij te Oosterhout de officiële opening plaats van de gebedsweek voor de Eenheid van de christenen. Deze duurt tot en met 22 januari. Dit gebeurde in een vesperviering in de geest van de gemeenschap Chemin Neuf die deze abdij bewoont. Deze gemeenschap fungeerde als gastheer. Pater Damien Artigues had de leiding van de viering.

Vanuit het bisdom van Breda waren aanwezig bisschop Van den Hende, diaken, René de Weerd, functionaris van de oecumene, en diaken Rob van Uden, namens het bisdom lid van het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Bisschop Van den Hende sprak een gebed uit waarin hij dankte voor de vruchten van de oecumene. Onder de deelnemers bevond zich ook kardinaal Simonis.

Diaken De Weerd vond het een inspirerende viering. “Het thema van de gebedsweek luidt ‘Winnen met gevouwen handen.’ Het materiaal is gemaakt door een Poolse werkgroep. Polen heeft een rijke geschiedenis die gekenmerkt is door Godsvertrouwen. Vanuit deze houding zijn zij de strijd met het communisme aangegaan. Zo vond in de jaren tachtig een geweldloze revolutie plaats. De ervaring van Polen leert ons dat door gebed en geloof de wereld kan veranderen,” aldus diaken De Weerd. “In deze zin verzorgde Jan Wessels, de voorzitter van de Evangelische Alliantie, de preek tijdens de Vesperviering. Als iemand zijn handen vouwt, legt hij zijn leven in de handen van God. Uiteindelijk zul je door Christus gered worden.”

Diaken De Weerd merkt op dat de pijn van de verdeeldheid niet vermeden werd. “Dit gebeurde op een bijzondere wijze. In het begin van de viering plaatste een lid van Chemin Neuf een lege kelk en een lege pateen op het altaar. Zij gebruiken dit symbool tijdens hun wekelijks gebed voor de eenheid. Het is een pijnlijk teken maar door hun gebed laten ze zien dat ze hopen op herstel.”

Na de viering vond een onderlinge ontmoeting plaats. Tijdens deze ontmoeting boden de aanwezigen elkaar oblatskys aan, Poolse koekjes. Het is het gebruik dat degen die een ander een oblatsky aanreikt voor hem een zegenwens uitspreekt.

De gemeenschap Chemin Neuf
De Gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met oecumenische wortels. Ze is in 1973 ontstaan uit een gebedsgroep in Lyon. Wereldwijd telt de gemeenschap 2000 leden, verspreid over dertig landen. Tot de gemeenschap behoren echtparen, gezinnen en ook broeders en zusters die ervoor kiezen zich als ongehuwden te stellen in dienst van Kerk en wereld. In Nederland is de gemeenschap sinds 2005 gevestigd in de Sint Paulusabdij te Oosterhout.
I www.paulusabdij.nl

 

 

Andere berichten