Willibrordzondag stelt apostel Paulus centraal

1 oktober 2008

Parochies in het bisdom Breda hebben deze week de poster van Willibrordzondag ontvangen (weekend van 8 en 9 november). Willibordzondag is de zondag van de oecumene. De zondag wordt voorbereid door de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord.

Willibrordzondag kreeg dit jaar als thema mee ‘St. Paulus: Apostel van verzoening en eenheid’.

Verkondiger
De apostel Paulus heeft als geen ander de verkondiging van het evangelie onder de volkeren op gang gebracht. Zijn brieven aan de christenen in Rome, Korinthe, Galatië en andere plaatsen getuigen van zijn grote liefde voor Christus en een gedrevenheid om het evangelie te verkondigen.

Paulusjaar
Paus Benedictus XVI heeft dit jaar uitgeroepen tot Paulusjaar, omdat Paulus 2000 jaar geleden in Tarsus (het huidige Turkije) werd geboren. Het jaar biedt de mogelijkheid de theologie en spiritualiteit van Paulus, die aan zijn grote ijver ten grondslag liggen, opnieuw te ontdekken.

Eenheid van de Kerk
De brieven van Paulus zijn ook voor het werk van de eenheid van de Kerk van groot belang. Als geen ander maakte Paulus duidelijk dat wij in Christus de eenheid kunnen vinden die alle andere grenzen van ras en nationaliteit overwint. De tragiek van het christendom is dat er in de loop van de geschiedenis diverse breuken zijn opgetreden die daarmee in tegenspraak zijn.

Oecumenische beweging
Voor de oecumenische beweging van de 20e en 21e eeuw is Paulus de apostel van de eenheid en de verzoening in Christus bij uitstek. Herlezing en herbezinning op de belangrijke teksten van Paulus over de verzoening en eenheid in Christus, kunnen helpen om met vertrouwen en nieuwe energie de draad op te pakken en verder te gaan op de weg naar volledige kerkelijke gemeenschap.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

 

 

 

Andere berichten