Willibrordzondag en de Wereldraad van Kerken

27 oktober 2013

Op zondag 3 november sluit de viering van Willibrordzondag aan bij de start van de vergadering van de Wereldraad van Kerken. Diaken René de Weerd, diocesaan functionaris voor oecumene, beveelt de viering van Willibrordzondag van harte aan in een brief aan de pastorale beroepskrachten.

De vergaderingen van de Wereldraad van Kerken vinden om de zeven jaar plaats. Kerken en kerkelijke gemeenschappen sturen hun vertegenwoordigers naar Busan. Paus Franciscus vaardigt een grote delegatie onder leiding van Kardinaal Kurt Koch naar Zuid-Korea af.

Inzet voor recht en vrede
Willibrordzondag sluit aan bij deze voor de wereldwijde oecumenische beweging belangrijke gebeurtenis. De bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Busan mag bijdragen aan een krachtige inzet van de Kerken en kerkelijke gemeenschappen voor recht en vrede. Daarom is het thema van de Willibrordzondag de bede: God van leven, wijs ons de weg naar recht en vrede.

Katholieke Vereniging voor Oecumene
De collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Deze vereniging maakt zich sterk voor een blijvende betrokkenheid vanuit de Rooms-katholieke Kerk in Nederland bij de oecumenische beweging, in Nederland en wereldwijd. Dat werk verdient de steun van parochies, die ook een beroep kunnen doen op de vereniging als zij een avond willen houden over de algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken of over een ander oecumenisch onderwerp.

Meer informatie
Parochies ontvingen de poster voor Willibrordzondag. Ondersteunend materiaal voor preek of voorbede is te vinden op de website van de vereniging: www.oecumene.nl en kan bij de vereniging via de website, mail (secretariaat@oecumene.nl) of telefonisch (030 2326907) worden besteld.

 

Andere berichten