Willibrordzondag 8 november 2009

5 oktober 2009

Op 8 november 2009 wordt Willibrordzondag gehouden. De informatie over Willibrordzondag wordt deze week verzonden aan pastorale beroepskrachten en besturen in het bisdom van Breda.

Willibrordzondag, de zondag voor de eenheid van de christenen, wordt jaarlijks gehouden en wordt voorbereid door de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord.

De Vereniging voor Oecumene heeft gekozen voor het thema ‘Getuigen van Christus’. De geschiedenis van de Kerk leert dat er steeds weer nieuwe geloofsgetuigen opstaan die Gods liefde, die in Christus verschenen is, uitdragen. Dat dit gebeurt is een hoopvol gegeven waar ook onze tijd op mag vertrouwen. Die stoet van getuigen, zoals Willibrord en Athanasius in een ver verleden en afkomstig uit diverse christelijke kerken en alle volken en culturen, is een gave en een teken van verbondenheid en eenheid van de Kerk.

Voor meer informatie zie de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene www.oecumene.nl

 

Andere berichten