Willibrordzondag 2018

27 september 2018

Op 21 juni sprak paus Franciscus in Genève de Wereldraad van Kerken toe. Hij sprak over de belangrijke en niet-aflatende opgave de eenheid van de Kerk te dienen en de vreugde van het evangelie uit te dragen. Aan de viering aan 70 jaar Wereldraad van Kerken en het historische bezoek van paus Franciscus is dit jaar het thema van Willibrordzondag ontleend: Samen wandelen, bidden en werken.

Diaken Egbert Bornhijm is bisschoppelijk gedelegeerde voor Oecumene. In een brief aan pastorale beroepskrachten, parochies en PCI’s vraagt hij aandacht voor Willibrordzondag, wanneer in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. “De Katholieke Vereniging voor Oecumene speelt een belangrijke rol ten dienste van de katholieke deelneming aan de oecumenische samenwerking in ons land. Ik wil deze collecte daarom van harte bij u aanbevelen,” aldus Egbert Bornhijm die met de brief ook een voorbede aanreikt.

De poster van Willibrordzondag die parochies eind september ontvangen toont het moment kort voor het begin van de gebedsdienst in de kapel van de Wereldraad van Kerken. Op de foto staan paus Franciscus, dr. Olav Fykse Tveit, dr. Agnes Abuom, metropoliet dr. Gennadios van Sassima, kardinaal Kurt Koch en enkele andere vertegenwoordigers. Egbert Bornhijm: “Het is een prachtig beeld. Op het wandkleed achter de leiders van de kerken: Christus in zijn glorie die allen verzamelt met boven Hem de duif die de Heilige Geest symboliseert. Op het wandtapijt staat in het Grieks de tekst: ‘opdat allen één zijn’ (Johannes 17,21). Het is Christus die zendt, over de zijnen waakt en alles overziet. Ook op onze oecumenische pelgrimstocht.”

Voorbede
Voor de kerken en geloofsgemeenschappen: dat wij blijven zoeken naar wegen van eenheid door samen te bidden, samen te vieren, samen mensen in nood nabij te zijn. Misschien zijn
we niet ver af van het Koninkrijk Gods; laten we ons er in ieder geval niet van verwijderen en eendrachtig blijven zoeken naar elkaar.
Laat ons bidden…

Andere berichten