Wijziging van taken Ben Hartmann

3 juli 2020

Per 1 juli 2020 zal drs. Ben Hartmann afscheid nemen als secretaris-generaal om zich meer te kunnen richten op het Sint Franciscuscentrum. Dat is bekend gemaakt tijdens het medewerkersoverleg van het Bisdom Breda op 3 juli 2020.

Bij het vertrek van vicaris-generaal Vincent Schoenmakers in 2012 werden diens taken verdeeld tussen Hartmann en vicaris-generaal Harrie Lommers, die slechts één dag in de week beschikbaar was. Met de recente benoeming van pater Marc Lindeijer SJ tot voltijds vicaris-generaal keert het bisdom terug naar de reguliere vorm van bestuur.

Bisschop Liesen heeft Ben Hartmann hartelijk bedankt voor zijn grote inzet in de afgelopen acht jaar en de hoop uitgesproken dat hij zich nu meer kan richten op zijn kerntaken in het bisdom, met name als directeur van Sint Franciscuscentrum. De bisschop benadrukte hoe belangrijk de vorming en toerusting van de gelovigen is voor de missionaire Kerk, die mede dankzij de inspanningen van Hartmann in het bisdom Breda in beweging is gezet.

Ben Hartmann blijft ook in dienst van het bisdom als bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs en missiesecretaris. Daarnaast neemt hij als de nieuwe functionaris diocesane caritas een deel van het werk over van Caritasfunctionaris diaken Wim Tobé.

vlnr: Ben Hartmann, bisschop Liesen en pater Marc Lindeijer.

Andere berichten