Wijziging aanvraagprocedure gratis VOG en eHerkenning

14 juni 2019

De procedure voor het aanvragen van gratis VOG’s verandert. Per 1 juli 2019 houdt het centrale contactpunt Gratis VOG bij het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) op te bestaan. Dat betekent dat parochies vanaf dat moment zelfstandig digitaal gratis VOG’s voor de aangewezen groepen vrijwilligers moeten gaan aanvragen. De parochies van het Bisdom Breda zijn hierover per post geïnformeerd.

Voor een gratis VOG komt iedere vrijwilliger in aanmerking die hulp of begeleiding biedt aan kwetsbare mensen in een afhankelijkheidssituatie, zoals minderjarigen, ouderen, zieken en mensen met een verstandelijke beperking. Voorheen konden parochies de VOG’s aanvragen via het daarvoor speciaal ingerichte centrale contactpunt. Nu parochies in 2019 allemaal een eigen Kamer van Koophandelnummer krijgen, kunnen zij via eHerkenning zelf in contact treden met de overheid voor het aanvragen van de VOG’s.

eHerkenning
eHerkenning is in dit geval een voorwaarde voor het communiceren met de overheid. Inmiddels hebben parochies rechtstreeks van de Kamer van Koophandel (KvK) bericht ontvangen over hun inschrijving, of zij ontvangen dat bericht zeer binnenkort. Met het eigen KvK-nummer kan dan een eHerkenningsmiddel op beveiligingsniveau 1 worden aangevraagd, waarmee de parochie vervolgens de gratis, maar overigens ook de benodigde betaalde VOG’s, kan aanvragen. Ook over het verkrijgen van eHerkenning informeren de bisdommen hun parochies door het stap voor stap uitleggen van de procedure.

De VOG is sinds 1 januari 2014 door de R.-K. Kerk verplicht gesteld voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor bepaalde kerkelijke vrijwilligers en functionarissen.

Andere berichten