Wijding Jan van Steenoven tot permanent diaken

30 mei 2009

Op zaterdag 30 mei 2009 wijdde bisschop Van den Hende Jan van Steenoven tot permanent diaken van het bisdom van Breda. De wijdingsviering vond plaats in de H. Bavokerk te Rijsbergen.

In zijn homilie ging bisschop Van den Hende in op de betekenis van het diaconaat. “Diaken worden. Het draait niet om jezelf. De wijding van diaken betekent dat je in naam van Christus, in de gemeenschap van de Kerk, op bijzondere wijze dienaar wilt zijn van het evangelie. Op de voorkant van het liturgieboekje voor deze wijdingsplechtigheid staat daarom geen foto van de wijdeling maar een beeltenis van twee mensen, de één geeft de ander te drinken, gebaseerd op het woord van de Heer uit het evangelie volgens Matteus: ‘al wat je aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan’.” (Mt. 25, 31-40)

(Foto’s: J. Wouters)

Het dienstwerk van de Heer
Bisschop Van den Hende: “Het diaconaat heeft direct te maken met de dienst aan de naaste. Het wijdingsgebed noemt de woorden van Christus dat Hij niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen. Als diaken treedt Jan – krachtens de heilige Geest die hij op bijzondere wijze ontvangt in het sacrament van de wijding – in het dienstwerk van de Heer. Het wijdingsgebed zegt dat de wijdeling treedt in ‘de aardse navolging’ van Christus. Inderdaad, het dienstwerk van diaken moet heel concreet gestalte krijgen in de wereld waarin wij leven. Een diaken moet in zijn werkzame leven zich steeds opnieuw openstellen voor Christus de Heer die hem geroepen heeft en die hem als diaken zendt.”

Het dienstwerk van de tafels
De bisschop wendde zich in zijn preek rechtstreeks tot de wijdeling: “Jan, je gebed kan pas vruchtbaar zijn wanneer je in nauwe verbondenheid wilt leven met de levende Heer; je kunt pas het woord van God met gezag verkondigen wanneer je ook zelf door dit woord wordt geraakt en gesterkt. En het dienstwerk van de tafels heeft zowel betrekking op de tafel van de eucharistie, als op de tafel van de armen.”

De ontvangen genade en gaven
“In het licht van de tweede lezing uit de Romeinenbrief wil ik de wijdeling aanmoedigen: stel je werk als diaken ter beschikking van de Heer. Je hebt immers van Hem de genade en je gaven ontvangen (Rom. 12, 4-18). Daarom, vergeet als diaken nooit dat je een instrument bent – van vlees en bloed – in de hand van de Heer en in de dienst van Zijn Kerk,” aldus de bisschop.

De bisschop heeft Jan van Steenoven per 1 juni 2009 benoemd in de parochies Rucphen, Schijf, Sprundel en Zegge als diaken en als lid van het pastoraal team, dat verder bestaat uit waarnemend pastoor F. Burm en pastoraal werkster L. Verkade.

Jan van Steenoven studeerde aan de Fontys-Hogeschool en volgde later zijn opleiding aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk.

Zie ook het eerdere bericht op deze site: Jan van Steenoven: diaken in het spoor van de dienstknecht

 

Andere berichten