Wijdelingen Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

11 mei 2016

Op zondag 22 mei zal bisschop Liesen Thai Nguyen en Joeri Fleerackers tot diaken wijden. Dit artikel stelt hen kort voor. Voor beiden is de diakenwijding een stap naar de priesterwijding. Thai Nguyen is bestemd voor het bisdom Breda en Joeri Fleerackers voor het bisdom Antwerpen. De wijdingsplechtigheid begint om 15.00 uur in de kapel van Centrum Bovendonk te Hoeven.

Thai Nguyen heeft een lange weg afgelegd voor zijn priesterwijding. Hij werd in 1982 geboren in Zuid-Viëtnam in een katholiek gezin. Zijn ouders waren beiden actief in de parochie. Hier ligt de kiem van zijn roeping. Na een studie rechten ging hij naar het seminarie. In dit communistische land bepaalt de overheid hoeveel priesters er gewijd kunnen worden. Via een contact met een Nederlandse toerist hoorde Thai dat er in Nederland een groot priestertekort is. Voor Thai betekende dit dat zijn roeping in Nederland lag. Momenteel loopt Thai Nguyen stage in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Hij hoopt daar te groeien in het pastoraat en zijn kennis van de Nederlandse cultuur.

Op 8 mei werd een Geloofsgesprek uitgezonden met priesterstudent Thai Nguyen. Bekijk het Geloofsgesprek via de website van KRO-NCRV.

Joeri Fleerackers werd in 1980 geboren in Borgerhout, een district van Antwerpen. Hij groeide op als oudste van drie kinderen. Hij deed zijn Eerste Communie, zijn Vormsel en was misdienaar in de parochie. Tijdens zijn puberteit en zijn studie in Leuven raakte de Kerk buiten beeld. Een ontmoeting met een missionaris veranderde zijn leven volledig. Hij ging op zoek naar Jezus Christus. Er groeide het verlangen Hem beter te leren kennen. Beetje bij beetje kreeg God een plaats in zijn leven. Momenteel loopt hij stage in de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis te Kontich en Kontich-kazerne.

Joeri Fleerakkers werkte mee aan de roepingcampagne www.roeping.nu. Bekijk het filmpje over de persoonsvorming op Bovendonk, waarin Joeri aan het woord komt op 3.26. (Foto: R. Mangold) 

Andere berichten