Werving Lopend Vuurtje in volle gang

19 september 2014

Traditiegetrouw vindt op de eerste zaterdag van oktober de jaarlijkse vormelingendag van het bisdom van Breda plaats. Dit jaar is dit weer in Bergen op Zoom.

“Lopend Vuurtje is een actieve en inhoudelijke dag voor vormelingen, hun ouders en hun begeleiders,” vertelt Noortje van Seters, als bisdommedewerker belast met de organisatie. “We beginnen met een eucharistieviering om 10.00 u. in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Bisschop Liesen is de hoofdcelebrant. Vervolgens presenteren we in een spetterende opening het thema van de dag. Deze staat in het teken van ‘de kracht van de Geest’.”

In de middag zijn er aparte workshops voor zowel de vormelingen als de volwassen begeleiders. In deze workshops wordt het thema verder verdiept en uitgewerkt. De afsluiting vindt tussen 15.00 u. en 16.00 u. plaats bij de Sint Gertrudiskapel nabij de Schelde. Hier ontvangen de alle vormelingen persoonlijk de zegen van de bisschop of de beide bisschoppelijk vicarissen.

Deelname aan Lopend Vuurtje bedraagt € 5,00 per persoon (inclusief lunch en drinken). Dit geldt zowel voor de volwassenen als voor de kinderen. Inschrijven kan via de parochie of vormselgroep. Voor het aanmelden van de groepen of voor vragen rondom Lopend Vuurtje kunt u contact op te nemen met: Noortje van Seters
E: jong@bisdombreda.nl
T: 076-5223444

Andere berichten