Werving bedevaart komt op gang (28 november)

3 december 2013

Een groeiend enthousiasme was merkbaar op de informatiebijeenkomst voor de diocesane bedevaart naar Polen. De bijeenkomst vond plaats in het parochiecentrum ‘De Sleutel’ bij de kerk van Sint Petrus Banden in Gilze en was georganiseerd door het vicariaat Breda.

De bijeenkomst begon met een eucharistieviering in deze kerk. Vicaris W. Wiertz was de hoofdcelebrant. Het parochiekoor onder leiding van D. Pals verzorgde de gezangen. In zijn homilie stond vicaris Wiertz stil bij de geloofsmoed van de zalige Johannes Paulus II. Hij zette zich met een onstuitbaar godsvertrouwen in voor de vrijmaking van de mens. Hij getuigde van God die hem deed leven. Hij sprak de hoop uit dat het geloof en vertrouwen van deze paus ons zal leiden.

Tijdens de bijeenkomst ging vicaris Wiertz dieper in op de persoon van de zalige Johannes Paulus II en de betekenis van een diocesane bedevaart. De vicaris benadrukte dat Johannes Paulus II een paus was die over de wereld trok om mensen uit te nodigen hun hart open te stellen voor Jezus Christus. Dit is ook het thema van de bisdombedevaart. Deze bedevaart heeft ook een uitwerking op de saamhorigheid binnen het bisdom. Je trekt een week met elkaar op en komt daarna elkaar weer tegen. Hij nodigde parochies uit als groep mee te gaan. Samen op bedevaart gaan schept verbondenheid. “Je bidt samen, geniet samen en je lacht ook samen,” aldus vicaris Wiertz. Gijs Beekhuizen presenteerde namens Pelikaan Groepsreizen de reistechnische aspecten van de bedevaart en liet de hotels en de voornaamste plaatsen zien. Gijs Beekhuizen is bereid deze presentatie ook binnen parochies en samenwerkingsverbanden te verzorgen

Kort werd gesproken over de spirituele begeleiding. Het is het streven dat in elke bus een pastorale beroepskracht aanwezig is. Bisschop Liesen zal regelmatig van bus wisselen zodat elke pelgrim de mogelijkheid heeft om hem persoonlijk te ontmoeten. In de regio Gilze is al een initiatief om met één bus mee te gaan. Joop de Vuijst is hier mee bezig. “Ik ben één keer in Polen geweest met het koor. Toen we hoorden dat het bisdom naar Polen ging hebben we met enkele personen er over gehad dat het geweldig zou zijn als we vanuit onze regio een bus bij elkaar kregen. Ik ben dan ook blij met de informatie over deze avond.”
 

Andere berichten