Werkwijze ondersteuning relatie school en parochie

21 oktober 2009

In oktober vond in elk van de drie dekenaten een avond plaats over het thema school en parochie. Een afvaardiging van belangstellende parochies werd geïnformeerd over de wijze waarop zij een beroep kunnen doen op de identiteitsbegeleiders.

Identiteitsbegeleiders
De huidige identiteitsbegeleiders, werkzaam bij de stichting iXc-DKSR werken op basis van contracten tussen de stichting en schoolbesturen. Voor de relatie tussen scholen en parochies zijn voor het geheel van de parochies in het bisdom veertig dagdelen beschikbaar. Op de avonden in de dekenaten werden parochies geïnformeerd over de manier waarop zij hiervan gebruik kunnen maken, om de relatie tussen de school en de parochie op de rails te krijgen of te houden.

Belangstelling parochies
Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs: “Aangezien de parochies een flinke bijdrage betalen voor het voortbestaan van het katholiek onderwijs en dus ook voor de begeleiding van de scholen door de identiteitsbegeleiders, is de belangstelling van de parochies flink toegenomen. Ook de parochies willen graag de identiteitsbegeleiders aan het werk zien op hun eigen terrein. Dat laatste wil het bisdom met de regeling van de dagdelen ondersteunen.”

Als parochies meer diensten willen afnemen van de identiteitsbegeleiders, kunnen ze met hen een extra contract sluiten.

Identiteitsbegeleider Jan Meeusen leidde de avonden en maakte duidelijk op welke manier de parochies hun wensen kenbaar kunnen maken. Er werd gezocht naar goede formuleringen om een begeleidingsvraag zo helder mogelijk te formuleren.

Meer informatie over iXc/DKSR. Klik hier

Andere berichten