‘Werkloosheid tast de menselijke waardigheid aan’

14 november 2011

“Door werk leert de mens zichzelf te zien als een deelnemer in Gods plan met de schepping,” schrijft paus Benedictus XVI. “Daarom ondermijnt werkloosheid of onzeker werk de menselijke waardigheid.”

De paus schrijft dit in een boodschap aan de president van de bisschoppenconferentie van Ecuador, die op donderdag 10 november werd gepubliceerd. In deze boodschap reflecteert de paus op de betekenis van werk.

Toegang tot arbeid
Volgens de paus heeft werkloosheid ook gevolgen voor de menselijke samenleving. Er ontstaat onrechtvaardigheid en armoede. Dit leidt niet alleen tot wanhoop, criminaliteit en geweld maar ook tot identiteitscrises. Daarom, aldus Benedictus XVI, is het van vitaal belang dat er serieuze, effectieve en juridische maatregelen worden getroffen om iedereen toegang tot waardig, vast en goedbetaald werk te verzekeren, waardoor iedereen heiligheid na kan streven en actief kan deelnemen aan de ontwikkeling van de samenleving De paus vindt het daarbij van belang dat intensief en verantwoordelijk werk wordt gecombineerd met genoeg tijd voor een rijk, vruchtbaar en harmonieus gezinsleven

Vrijwilligerswerk
Een dag later ontmoette Benedictus XVI de bisschoppen die verantwoordelijk zijn voor welzijnswerk en vertegenwoordigers van Europese welzijnsorganisaties. Met hen sprak hij over de waarde van vrijwilligerswerk, ook in tijden van crisis. Hij beklemtoonde dat voor christenen vrijwilligerswerk niet alleen een uitdrukking van goede wil is, maar gebaseerd is op onze persoonlijke ervaring van Christus. Zijn genade helpt ons in onszelf een menselijk verlangen naar solidariteit en een fundamentele roeping tot liefde te ontdekken. We worden zichtbare instrumenten van Gods liefde in een wereld die schreeuwt om liefde te midden van de armoede, eenzaamheid, marginalisering en onwetendheid die we om ons heen zien, aldus de paus

Bisdom van Breda
Het bisdom van Breda werkt vanwege de sociale leer van de Kerk concreet aan het thema ‘geloof en arbeid’. Zo vond in 2011 vond onder meer een Antoniusacademie plaats over arbeid en werd een geloofsboekje ‘waardevolle arbeid’ uitgebracht, waarin ook wordt gesproken over de waarde van vrijwillige arbeid.

Activiteiten van het bisdom van Breda op het terrein van de sociale leer van de Kerk worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Skanfonds.

Lees meer
Download het geloofsboekje ‘Waardevolle arbeid’ van het bisdom van Breda. klik hier

Lees meer over de Antoniusacademie over arbeid, klik hier

En in het bisdommagazine over de sociale leer van de Kerk, klik hier
 

Andere berichten