Werkgroep ‘Arm in Arm’ wint de Antoniusprijs 2018

13 december 2018

De winnaar van de Antoniusprijs is bekend. De Antoniusprijs voor diaconie 2018 gaat naar de werkgroep ‘Arm in Arm’, een oecumenische werkgroep van alle kerken in Dongen en ‘s-Gravenmoer. De werkgroep zal de hoofdprijs op zondag 3 februari ontvangen uit handen van bisschop Liesen. De jury van de Antoniusprijs 2018 vindt dat Arm in Arm op gedegen wijze ‘arm in arm’ met de kwetsbare medemens optrekt. Met een inspirerende en verbindende aanpak vormt deze werkgroep een voorbeeld voor anderen.

Projectmedewerker Marc de Koning interviewde voor het decembernummer van ‘Diaconie en parochie’ vertegenwoordigers van deze groep. Marc de Koning sprak met Christ Timmermans, de secretaris, en voorzitter Harrie Broeders. De werkgroep ‘Arm in Arm’ bestaat uit vertegenwoordigers van alle christelijke kerkgemeenschappen uit Dongen. “Hier werken katholieken, gereformeerden, hervormden en andere christelijke kerken al jaren succesvol samen,” zegt Christ Timmermans. Voor Harrie is het oecumenisch karakter een van de sterkste punten van de werkgroep: “Omdat we alle kerken van Dongen vertegenwoordigen, zegt dat wat als we met gemeente en andere instellingen in gesprek gaan.”

Harrie Broeders en Christ Timmermans. (Foto: Marc de Koning)

Regelmatig ontmoet de werkgroep mensen die buiten de boot vallen. Harrie Broeders: “Als je maar een paar euro meer dan 120% boven het minimuminkomen zit, heb je bij de gemeente nergens meer recht op, terwijl er goed sprake kan zijn van schuldenproblematiek.” De werkgroep functioneert als een brug tussen gemeente en mensen.

Naast de oecumenische opzet en de brugfunctie naar de gemeente is de communicatie met de mensen om wie het gaat een derde component van de succesformule. Christ hierover: “We werken veel met Whatsapp. Dat maakt de lijntjes kort, zowel tussen de leden van de werkgroep als tussen de mensen van de doelgroep onderling. Lotgenoten kennen elkaar. Zij staan via social media met elkaar in verbinding. Ze ontmoeten elkaar bij de Voedselbank en via Facebook. Zo is er de Facebookgroep ‘Helpende Hand’, waar allerlei gebruiksvoorwerpen van eigenaar wisselen. Ook hier is ‘Arm in Arm’ bekend. Wanneer één persoon een goede ervaring met ‘Arm in Arm’ deelt, verspreidt de bekendheid zich vanzelf.”

De Antoniusprijs voor diaconie is ingesteld door het Bisdom Breda. Het bisdom reikt deze prijs eens in de vier jaar uit. Hij bestaat uit een geldbedrag. Door middel van deze prijs waardeert het bisdom belangrijke diaconale initiatieven. De prijs is genoemd naar de heilige Antonius van Padua (1195-1231). Deze heilige preekte in zijn tijd tegen de woeker en de groeiende tegenstellingen tussen arm en rijk.

Beeld van de heilige Antonius van Padua in de basiliek in Hulst. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten