Werkdocument voor de buitengewone bisschoppensynode over het gezin

15 juli 2014

Van 5 tot en met 19 oktober 2014 vindt in Rome de buitengewone synode over het gezin plaats. Recent verscheen het ‘instrumentum laboris’ voor deze synode. Het ‘instrumentum laboris’ (werkdocument) is het voorbereidingsdocument voor de deelnemers aan de bisschoppensynode. Vanuit de Nederlandse Kerkprovincie neemt kardinaal Eijk deel als voorzitter van de Bisschoppenconferentie.

Op de buitengewone synode buigen de deelnemende bisschoppen zich over vragen rond huwelijks- en gezinspastoraal. Kardinaal Baldisseri, de secretaris-generaal van de bisschoppensynode presenteerde het document samen met kardinaal Erdö, de aartsbisschop van Esztergom-Boedapest en rapporteur van de synode, kardinaal Vingt-Trois, aartsbisschop van Parijs en Bruno Forte, de aartsbisschop van Chieti-Vasto.

‘Instrumentum laboris’
Het document heeft als titel: ‘De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie’. Het is onderverdeeld in drie delen en bestaat uit negen hoofdstukken. De opstellers spreken over Gods bedoeling met huwelijk en gezin, het gezinspastoraat, de uitdagingen voor het gezin, de openheid voor het nieuwe leven, de opvoeding van kinderen en moeilijke pastorale situaties. Het is een inventariserend document, dat de inbreng van parochies heeft meegewogen, evenals de inbreng van bewegingen en verenigingen, en academische instellingen. Ook Oosters-Katholieke Kerken waren gevraagd om te reageren en deden dat. Daarnaast was er onder meer inbreng vanuit departementen van de Romeinse curie.

Buitengewone synode opmaat tot gewone bisschoppensynode
De buitengewone synode van oktober 2014 vormt de opmaat voor de gewone bisschoppensynode over het gezin. Deze komt in 2015 bijeen en zal definitieve aanbevelingen formuleren. Daaraan voorafgaand vinden eerst nog de Wereld Ontmoetingsdagen voor het Gezin plaats (22-27 september 2015, in Philadelphia). Deze worden sinds 1994 om de drie jaar georganiseerd door de pauselijke Raad voor het Gezin. Dit keer spelen ze een rol in het synodale proces.

Uiteindelijk zal de paus een apostolische exhortatie publiceren waarin hij, met behoud van zijn eigen verantwoordelijkheid, de leer van de Kerk rond huwelijk en gezin uiteen zal zetten.

Lees het ‘instrumentum laboris’ op de website van het Vaticaan, klik hier
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_en.html

 

Andere berichten