Wereldziekendag: opkomen voor de beschermwaardigheid van het leven

5 februari 2020

In zijn boodschap voor de 28e Wereldziekendag op 11 februari 2020 gaat paus Franciscus in op wat Jezus zegt in het Evangelie van Mattheus: “Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mat. 11, 28). De paus benadrukt dat er voor alle zieken troost en verkwikking te vinden is bij de Heer, ook voor diegenen voor wie hun ziekte onomkeerbaar is. Hij wijst in dit verband op de beschermwaardigheid van het leven.

Tegen diegenen die in de gezondheidszorg werken zegt hij: ‘Laat daarom uw handelen voortdurend gericht zijn op de waardigheid en het leven van de persoon zonder ook maar enigszins toe te geven aan handelingen met het karakter van euthanasie, of hulp bij zelfdoding of onderdrukking van het leven, zelfs niet wanneer de staat van de ziekte onomkeerbaar is.’

Paus Franciscus wijst er op dat hulpverleners in de gezondheidszorg geroepen zijn om op het grensgebied van de mogelijkheden op medisch gebied, bijvoorbeeld als het gaat om steeds gecompliceerdere klinische gevallen en ongunstige diagnoses, zich open te stellen voor de transcendente dimensie, ‘die’, zegt de paus: ‘u de volle betekenis van uw beroep kan bieden’.

Gewetensbezwaar is soms noodzakelijke keuze
‘Laten wij eraan denken dat het leven heilig is en God toebehoort, daarom onschendbaar is en men er niet de vrije beschikking over heeft. Het leven moet ontvangen, beschermd, gerespecteerd worden vanaf de geboorte tot het sterven ervan: zowel de rede als het geloof in God, de schepper van het leven, vereisen dit. In sommige gevallen is voor u het gewetensbezwaar een noodzakelijke keuze om vast te blijven houden aan dit “ja” tegen het leven en de menselijke persoon. uw professionaliteit, bezield door de christelijke naastenliefde, zal de beste dienst zijn aan het ware recht van de mens, namelijk het recht op leven’, aldus de paus tegen de werkers in de gezondheidszorg.

In zijn boodschap vertrouwt hij alle mensen, die de last van ziekte dragen, samen met hun familieleden, evenals alle werkers in de gezondheidszorg, toe aan de Maagd Maria, Heil van de zieken. ‘Allen verzeker ik van mijn nabijheid in gebed en zend ik van harte de apostolische zegen.’

 

Andere berichten