Wereldziekendag 2011: ‘Onze nood aan anderen’

9 februari 2012

In zijn angelustoespraak van zondag 5 februari 2012 blikte paus Benedictus XVI vooruit op de Wereldziekendag op 11 februari. De paus becommentarieerde de evangelielezing van de zondag over de genezing van de schoonmoeder van Petrus en andere zieken uit Kaphernaum.

‘Gebrek aan zelfredzaamheid en nood aan anderen’
Jezus zegt in het evangelie dat niet de gezonden een dokter nodig hebben maar de zieken. Paus Benedictus XVI: “Op dit moment verwees Hij naar zondaars die Hij kwam roepen en redden, maar het is ongetwijfeld waar dat ziekte een typisch menselijke situatie is waarin we ons gebrek aan zelfredzaamheid en onze nood aan anderen ervaren. In deze context kunnen we paradoxaal genoeg zeggen dat ziekte een ‘gezond’ moment kan zijn, waarin we aandacht van anderen ontvangen en aandacht aan hen kunnen schenken. Dan blijft het nog een beproeving die lang en moeilijk kan worden.”

De paus keek vooruit naar de Wereldziekendag en nodigde de aanwezigen uit zich zo te gedragen als de tijdgenoten van Jezus door de zieken in Zijn tegenwoordigheid te brengen door hen toe te vertrouwen aan Zijn wil en macht om hen te genezen.

Wereldziekendag
In 1992 stelde paus Johannes-Paulus II de Wereldziekendag in. Op Wereldziekendag viert de Kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes en herinnert zich de verschijning van de Heilige maagd Maria te aan Bernadette Soubirous. Jaarlijks brengen vele mensen een bezoek aan Lourdes, waar velen geestelijke en enkelen lichamelijke genezing ontvangen. De Vereniging van Nationale Bedevaarten verzorgt vanuit Nederland bedevaarten naar Lourdes.

Bisdom van Breda
Het bisdom van Breda werkt vanwege de sociale leer van de Kerk concreet aan het thema ‘Geloof en zorg’. Het bisdom publiceerde een bisdommagazine , op vrijdag 7 oktober 2011 bracht de bisdomstaf een diaconaal werkbezoek aan het Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom, in januari 2012 startte een project voor meer integratie van mensen met een beperking.

Bisdommagazine ‘Geloof en zorg’ (2011-1)
Klik  hier

Bisdomstaf brengt werkbezoek aan ziekenhuis Lievensberg
Klik  hier

Bisdom van Breda start project voor meer integratie van mensen met een beperking
Klik  hier

 

Andere berichten