Wereldjongerendagen in uitzending Radio Eigenwijs

13 juli 2016

Op dinsdag 5 juli 2016 sprak Fredi Hagedoorn-Timmermans in het programma ‘Radio Eigenwijs’ over de Wereldjongerendagen. Fredi Hagedoorn is pastoraal werkster in de LieveVrouweparochie te Bergen op Zoom en jongerenwerkster van het bisdom Rotterdam. In deze laatste hoedanigheid is ze nauw betrokken bij de organisatie van de reis van de bisdommen Breda en Rotterdam naar de Wereldjongerendagen in Krakau.

In het interview gaat ze in op de geschiedenis, de organisatie en het concrete programma van de Wereldjongerendagen in Krakau. Tegelijkertijd vertelt ze over de impact van de Wereldjongerendagen op haar eigen leven. Zelf nam ze voor de eerste keer deel aan de Wereldjongerendagen in Keulen (2005). Daar ontdekte ze dat ze niet behoorde tot een kleine groep gelovige jongeren, maar dat er velen waren zoals zij. Deze ervaring stond mede aan de wieg van haar besluit theologie te gaan studeren en zich in te zetten voor de Kerk in de bisdommen Breda en Rotterdam.

Elke eerste dinsdag van de maand is er op Radio Zuidwest fm een uitzending van het programma Eigenwijs. Dit radio-programma wordt uitgezonden onder auspiciën van de Raden van kerken in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom en richt zich op de inwoners van de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Nispen. De uitzending begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

Jongeren en begeleiders uit het bisdom Breda die naar de WJD in Krakau reizen. Links vooraan Fredi Timmermans. De groep vertrekt zondagochtend 17 juli.(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten