“Welk kompas gebruik jij in de storm”

25 november 2019

Deze vraag kwam naar voren tijdens de vormelingendag ‘Lopend Vuurtje’ van het Bisdom Breda. In alle vroegte verzamelden zich zaterdag 9 november 2019 ruim 120 vormelingen met hun begeleiders uit alle hoeken van het bisdom rond de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Het evangelieverhaal over ‘de storm op het meer’ stond deze dag centraal.

“Samen hebben we de eucharistie gevierd waarbij we mochten genieten van de mooie zang van tienerwerkster Nina Mertens van de het Bisdom Breda en de actieve inbreng van vormelingen,” vertellen Ineke Leemput en Fredi Hagedoorn-Timmermans enthousiast. Beide waren betrokken bij de organisatie van de dag. “Elke vormselgroep had een mooie vlag bij zich. Vicaris Paul Verbeek legde het verband tussen de navigatie van onze mobiele telefoon, het kompas van een schip en hoe Jezus een kompas in ons leven kan zijn op de weg naar verdieping van het geloof,” aldus Ineke. Fredi knikt en vult haar aan: “De saamhorigheid was groot. Er was dit jaar voor het eerst een bus uit Zeeuws-Vlaanderen. De vormelingen hielpen waar mogelijk actief mee in de viering. Zo vergezelden zij het evangelieboek met kaarsen toen dit werd binnengedragen.“

“Geest van God komt in ons hart”
Het programma voor de vormelingen kende een aantal beproefde elementen. Zo speelden zij In groepjes het vlammenspel. Spelenderwijs leerden zij via opdrachten met hun handen, voeten en hart over de Kerk, de sacramenten, de inzet van mensen voor de naasten, verdieping van gebed en goede doelen. Er waren ontmoetingen met vormheren, een kloosterling en mensen uit de geschiedenis zoals Maria en Moeder Teresa. Fredi: “De vormelingen maakten kennis met de gaven van de Geest, maar ook met diverse gelovigen die zich door Hem laten inspireren. Zo waren er mensen die zich inzetten voor een beter milieu, geleid door de gedachten uit de encycliek ‘Laudato sì’. De uitkomst van het spel was een zin samengesteld uit verschillende verdiende letters: “Geest van God komt in ons hart”.

“De vormelingen maakten kennis met de gaven van de Geest, maar ook met diverse gelovigen die zich door Hem laten inspireren. Zo waren er mensen die zich inzetten voor een beter milieu, geleid door de gedachten uit de encycliek ‘Laudato sì’.”

Het middagprogramma was een grote spelshow met Fredi Hagedoorn en diaken Anton Jansen als spelleiders. Ineke vervolgt: “De vormelingen werden van hun opgedane kennis in de ochtend op de proef gesteld. Er was een ren je rot spel, wie ziet wat op de foto, vragen over de paus, Advent, Pasen en uiteraard het Vormsel. Het publiek werd overal bij betrokken. Door kaartjes op te steken konden ouders en begeleiders de groene of rode groep aanmoedigen en helpen. “De vormelingen hadden ook een korte ontmoeting met vicaris Paul Verbeek,” vertelt Fredi. “Dat was erg leuk. Vormelingen vroegen naar zijn mening over de ontwikkelingen in de landbouw en de problematiek in het onderwijs. Het is duidelijk dat kinderen hiervoor belangstelling hebben. Op zijn beurt stelde de vicaris ook vragen aan hen.”

Programma voor volwassenen
Er heerste een goede sfeer, vertelt Ineke. Ook bij de volwassenen. Zij hadden een eigen programma. “De dag begon met een gesprek met vicaris Wiel Wiertz. Hij begon met een persoonlijke insteek. Geloven is niet iets van het verstand alleen, maar zeker ook iets van het hart. Geloven heeft ook met emotie te maken. Er werden vragen gesteld in een open sfeer. Je kon voelen dat de ouders en werkgroepleden op een positieve manier ook probeerden mee te denken. Men was tevreden over hoe de viering op de dag van Lopend Vuurtje inhoud en vorm kreeg.” De ouders en werkgroepleden gingen in drie groepen uiteen onder leiding van Pauline Vermeulen, Nicole Weinberg en Annemiek Buys. Ze spraken steeds over het aan hen overgeleverde geloof. Hoe herinnerde men zich dat.

“Geloven is niet iets van het verstand alleen, maar zeker ook iets van het hart.”

Stormen van de tijd doorstaan
Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum, sprak over de heilige Willibrord, ook bekend als ‘apostel van Nederland’. Deze landde in 690 op de Hollandse kust met twaalf gezellen en wist ook niet precies hoe hij de Friezen moest winnen voor het evangelie. Hartmann schilderde zijn grote inzet voor de Kerk in onze streken en hoe het ‘schip van de Kerk de stormen van de tijd altijd doorstaan heeft’. Ook vertelde Hartmann over Willibrords deceptie: zijn missie verliep namelijk niet altijd zoals Willibrord het zelf bedacht had. Groot was zijn verdriet dat het met zijn beoogd opvolger, Winfried Bonifatius, niet klikte. Ze gingen uiteen, ondanks hun zelfde gelovige uitgangspunt. Winfried werd als de heilige Bonifatius bekend als de ‘apostel van Duitsland’. Na de inleiding door Ben Hartmann ging men opnieuw in groepjes uiteen.

“Wat kunnen wij nu doen aan de verworteling van ons geloof?”
“Wat kunnen wij nu doen aan het verwortelen van ons geloof?” vraagt Ineke Leemput zich af. “Hoe mag het geloof weer meer deel gaan worden van ons dagelijkse leven? Hoe kunnen wij weer meer leven vanuit ons geloof in de levende Christus? Moeilijke vragen waarover we met elkaar in gesprek gingen en nadachten.” Kapelaan Jochem van Velthoven gaf inzichten wat er van bisdomszijde ontwikkeld wordt voor kinderen, tieners en jongeren.

Ineke besluit: “Aan het einde van het programma kwamen alle deelnemers bij elkaar in de kerk voor een persoonlijke zegen. Ieder kreeg nog een presentje mee. Een kompas als symbool voor “Jezus die het kompas is in je leven”, en een speciaal magazine van Katholiekleven.nl “vol geloof, hoop & liefde”. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.”

(Foto’s: Johan Wouters)

  • Aan een uitgebreidere fotoreportage wordt gewerkt. Deze verschijnt binnenkort op de pagina van Lopend Vuurtje op deze website.

Andere berichten