Weer terug in Nederland (Bedevaart naar Assisi en Padua dag 8)

31 oktober 2011

In de avond van zaterdag 29 oktober keerden de drie bussen met pelgrims weer terug in Nederland. De slotviering vond plaats in de abdijkerk van Maria Laach.

Terugblik op bedevaart
Onderweg ontvingen de bedevaartgangers als herinnering een noveenkaars met daarop de emblemen van de bisdombedevaart en de pelgrimage naar de Wereldjongerendagen in Madrid. Beide zijn door het bisdom georganiseerd. Onderwijl keken verschillende pelgrims dankbaar terug op de reis. Zo ook Joke Timmermans uit Gilze. Joke is lid van de Derde Orde van Franciscus. Ze heeft veel aan de bedevaart gehad.”Oorspronkelijk had ik de bedoeling om dichter bij Clara te komen maar mijn verbondenheid met Antonius is sterk gegroeid. Van Antonius wist ik weinig af. Ik heb ontdekt dat hij een minderbroeder was met grote gaven. In die zin was Laverna voor mij een bijzondere plek. Daar zijn zowel Franciscus als Antonius geweest.”

Slotviering in Maria Laach
In de middag genoten ze eerst nog van een heerlijke afscheidslunch in Wiesbaden. Daarna reden ze door naar Maria Laach. Daar bevindt zich de bekende benedictijnerabdij die behoort tot de congregatie van Beuron. De abdij is een belangrijk centrum van christelijke spiritualiteit en cultuur. In de aan Maria toegewijde abdijkerk vierden de pelgrims de eucharistie met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant.. In de slotviering bedankte bisschop Van den Hende expliciet de kerkmusicus Harrie Muskens voor de muzikale verzorging en deken Verbeek voor de gehele leiding van de bedevaart. Hij deelde mee dat de misintenties € 336,– hadden opgebracht. Deze zijn bestemd voor het diocesaan fonds voor nieuw religieus leven.

Doet maar wat Hij u zeggen zal
De teksten van de viering waren ontleend aan de votiefmis van Maria. De evangeliepericope over de bruiloft van Kana werd gelezen. Pastoor Han Akkermans van de H. Christoffelparochie te Halsteren verbond in zijn homilie het thema van de bedevaart met deze lezing waarin Maria verwijst naar Jezus met de woorden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Hij liet zien dat Maria gedurende zijn hele leven Jezus vergezelde, vanaf zijn geboorte tot aan de kruisdood. Maria was er ook bij toen op het Pinksterfeest de heilige Geest neerdaalde op de apostelen. Ze is overal waar de Kerk het Evangelie verkondigt. De Vaders van het Tweede Vaticaans Concilie spraken over Maria als een boven allen uitmuntend en heel uitzonderlijk lid van de Kerk (Lumen Gentium par. 53). In haar zien we wat het betekent Christen te zijn. In Italië zien we overal de afbeelding van de Aankondiging van de Heer waar Maria de engel antwoordt met de woorden: “Mij geschiede naar uw woord.” Maria wijst ons de weg. Ze is, aldus pastoor Akkermans, ook aanwezig bij pijn en verdriet. Zo si ze voor heel veel mensen herkenbaar. Ook bij de bruilof van Kana wijst Maria de weg. “In de daar door haar gesproken woorden, ligt het antwoord op de centrale vraag van de bedevaart vervat,” aldus pastoor Akkermans. “Volgens Benedictus wordt, als je doet wat Hij zegt, je hart verruimd. Wat eerst moeilijk leek doe je vervolgens met vreugde.” Hij wees erop dat de pelgrimage doorgaat, op het werk, in de parochies. Ook daar zegt Maria tot ons: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”

 

Andere berichten