Week van de Eenheid ‘voedt verlangen naar eenheid’

3 februari 2022

In de week van 16 tot 23 januari 2022 vierden de christelijke kerken en kerkgemeenschappen de Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen. Gedurende deze week staan christenen wereldwijd stil bij hun oecumenische roeping.

In de Sint Paulusabdij te Oosterhout leeft de Gemeenschap Chemin Neuf. Hun gemeenschap bestaat uit leden van verschillende christelijke kerkgemeenschappen. Het bevorderen van de eenheid van de christenen hoort tot het hart van hun roeping. Daarom staat deze gemeenschap bijzonder stil bij de Gebedsweek voor de Eenheid.

De Duitse Gerit Hatter, in Oosterhout verantwoordelijk voor het onthaal van gasten, is protestant. Enthousiast vertelt ze over de activiteiten van de Gemeenschap Chemin Neuf gedurende deze week. “Ons oecumenisch team bereidde video’s voor. Elke dag presenteerde een lid van Chemin Neuf zijn of haar Kerk. Zo maakten we kennis met de Oriëntaals-orthodoxe kerk, de rooms-katholieke Kerk, de anglicaanse Kerk, het calvinisme, de evangelische gemeenten en de Pinksterkerken. Alle gemeenschappen van Chemin Neuf bekeken deze video’s na het ochtendgebed. Ze zijn ook te vinden op het YouTube kanaal van Chemin Neuf. Daarna vertelde een gelovige hoe hij een andere Kerk beleefd had en wat hij daarvan leerde. Zo getuigde een katholiek van zijn ervaring met de anglicaanse kerk. Hij had via de anglicanen de rijkdom van de Schrift leren kennen. Evangelische christenen zeiden hoe ze via contacten met katholieken de betekenis van Maria hadden ontdekt.”

“Gedurende deze week vierden we dit jaar één maal het protestantse avondmaal. Ds. Charlotte Inklaar uit Oudenbosch ging hierin voor. Dit is een vreugdevol moment. Anderzijds wordt de pijn van de verdeeldheid dan voelbaar.” Gerit legt dit uit: “Protestanten gaan niet te communie in een eucharistieviering. Omgekeerd delen katholieken niet in het avondmaal. Zij vragen bij de predikante om een zegen. Zo ervaren wij het verdriet van de scheiding en voeden we ons verlangen naar eenheid.”

Kijk hier de dagelijkse presentaties van de gebedsweek voor de Eenheid terug.

Andere berichten